เรียนรู้ภาษาดัตช์

การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์เพื่อผ่านการสอบบูรณาการพลเมืองที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ในกรุงเทพฯ เพื่อการขอวีซ่า MVV

                   


PROEFEXAMEN - TEST EXAM - ÉPREUVE DE PRATIQUE - SANAYANG PAGSUSULIT
Экзамен практика - 练习测试 - Kỳ thi kiểm tra - PROVA DE EXAME - EXAMEN TEST - การทดสอบภาษาดัตช์


การสอบบูรณาการพลเมือง - การทดสอบภาษาดัตช์


การฝึกทำแบบทดสอบ KNS
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
การสอบความประทับใจ