เรียนรู้ภาษาดัตช์ - Video demo

การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์เพื่อผ่านการสอบบูรณาการพลเมือง (Civic Integration Exam) ที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ในกรุงเทพฯ เพื่อการขอวีซ่า MVV.

 


ภาษาที่ใช้ได้

ภาษาดัตช์ - Nederlands
ภาษาอังกฤษ - English
ภาษาตากาล็อก - Filipino
ภาษาฝรั่งเศส - Français
ภาษารัสเซีย - Русский
ภาษาจีน - 中文

ภาษาไทย - ไทย
ภาษาเวียดนาม - Tiếng Việt
ภาษาสเปน - Español
ภาษาโปรตุเกส - Português
ภาษาตุรกี - Türkçe