การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - เพื่อผ่านการสอบบูรณาการพลเมือง - เพื่อการขอวีซ่า MVV - ความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์

การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - เรียนรู้ภาษาดัตช์ MVV

เรียนรู้ภาษาดัตช์ MVV ONLINE
ชื่อผู้ใช้:   

รหัสผ่าน:

 

สมัครสมาชิก  ||  ลืมรหัสผ่าน

 

เรียนรู้ภาษาดัตช์สำหรับการสอบบูรณาการพลเมืองกับ DutchTutor.com

 
การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์
เรียนรู้ภาษาดัตช์สำหรับการสอบบูรณาการพลเมืองกับ DutchTutor.com
 
หลักสูตรดัตช์ของเราประกอบด้วยบทเรียนภาษา 40 บท แบบทดสอบ 10 ชุด และคำถามรูปภาพทั้งหมด 100 ข้อ ในเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์"
เริ่มต้นจากบทเรียนแรก ท่านจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อผ่านการสอบเกี่ยวกับสังคมดัตช์ ที่สถานทูตดัตช์ในประเทศบ้านเกิดของท่าน
ซึ่งจะช่วยในการยื่นขอวีซ่าดัตช์ประเภท MVV.

ข้อเสนอการลองทำฟรี: เราขอมอบ 3 บทเรียนแรกโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นการทดลองหลักสูตร หลังบทเรียนฟรีแรกเหล่านี้ท่านสามารถสั่งซื้อหลักสูตรที่สมบูรณ์ได้
 

* หลักสูตรภาษาดัตช์ เน้นเฉพาะการสอบบูรณาการพลเมือง MVV
* 120 ชั่วโมงในการเข้าใช้บทเรียน
* สามารถสั่งซื้อชั่วโมงเพิ่มเติมได้
* มากกว่า 8000 ไฟล์เสียง
* รวมแบบทดสอบ - การฟังและการพูด
* คำถามเรื่องความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์ - 100 ข้อ
* แบบทดสอบภาษาดัตช์ - การรู้หนังสือและการอ่าน
* บทเรียนสำหรับทดลองใช้ฟรี 3 บท

เรียนรู้ภาษาดัตช์ MVV

 
 
เรียนภาษาดัตช์

 
บทเรียนที่ 1 – การเรียนนับเลขในภาษาดัตช์ / ABC
บทเรียนที่ 2 - แบบเรียนขั้นพื้นฐาน คำตรงกันข้ามในภาษาดัตช์
บทเรียนที่ 3 – สีในภาษาดัตช์
บทเรียนที่ 4 - แนะนำตัวเอง
บทเรียนที่ 5 - คุณชื่ออะไร?
บทเรียนที่ 6 - เขาและเธอชื่ออะไร?
บทเรียนที่ 7 - ครอบครัวส่วนที่ 1
บทเรียนที่ 8 - ครอบครัวส่วนที่ 2
บทเรียนที่ 9 - เวลาในภาษาดัตช์มีทั้งหมดกี่ชั่วโมง
บทเรียนที่ 10 - แต่งประโยคคำถาม
 
บทเรียนที่ 11 – ส่วนต่างๆ ของร่างกายในภาษาดัตช
บทเรียนที่ 12 - ร้อน, เย็น, ฤดูร้อน, ฤดูหนาว
บทเรียนที่ 13 - เช้า - ตอนเย็น
บทเรียนที่ 14 – วันในสัปดาห์
บทเรียนที่ 15 – เดือนในหนึ่งปี
บทเรียนที่ 16 – ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 17 – ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 18 – ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 19 – ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
 
บทเรียนที่ 20 – ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 21 – ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 22 – ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 23 – ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 24 – ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 25 – ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 26 - เคล็ดลับและการแนะแนววิธีการสอบในสถานทูต
บทเรียนที่ 27 - คำตรงกันข้ามในภาษาดัตช์ - จำลองการสอบ
บทเรียนที่ 28 - การทำซ้ำประโยคในภาษาดัตช์ - จำลองการสอบ
บทเรียนที่ 29 - คำถาม - ในภาษาดัตช์ - จำลองการสอบ
บทเรียนที่ 30 - คำถาม - ในภาษาดัตช์ - จำลองการสอบ
 
บทเรียนที่ 31 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 32 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 33 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 34 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 35 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 36 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 37 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 38 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 39 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 40 - การอ่านและความเข้าใจ
 
แบบทดสอบภาษาดัตช์ - การฟังและการพูด - การรู้หนังสือและการอ่าน
 
คำถามเรื่องความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์ - 100 ข้อ
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อหลักสูตรทั้งหมดจะอยู่ที่นี่: วิธีการสั่งซื้อ


 
 
การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ MVV

Learn Dutch - civic integration examination

Learn Dutch - civic integration examination

หลักสูตรปัจจุบันมีให้บริการในภาษาต่อไปนี้:   

Sitemap - Privacy Policy  - สถานทูต เนเธอร์แลนด์     


  Inburgeringscursus - ภาษาดัตช์
Inburgeringscursus - ภาษาอังกฤษ
Inburgeringscursus - ภาษาสเปน
Inburgeringscursus -
ภาษาตุรกี

 

Inburgeringscursus - ภาษาฝรั่งเศส
Inburgeringscursus - ภาษาตากาล็อก
Inburgeringscursus - ภาษารัสเซีย
Inburgeringscursus -
ภาษาไทย
  Inburgeringscursus - ภาษาจีน
Inburgeringscursus - ภาษาเวียดนาม
Inburgeringscursus -
ภาษาโปรตุเกส