การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - เพื่อผ่านการสอบบูรณาการพลเมือง - เพื่อการขอวีซ่า MVV - ความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์

LEARN TO SPEAK DUTCH - CIVIC INTEGRATION EXAM NETHERLANDS

เรียนรู้ภาษาดัตช์ MVV ONLINE
ชื่อผู้ใช้:   

รหัสผ่าน:

 

สมัครสมาชิก  ||  ลืมรหัสผ่าน

 
ภาษา
Inburgeringstoets - Inburgeringscursus   Inburgeringstoets - Inburgeringscursus   Inburgeringstoets - Inburgeringscursus   Inburgeringstoets - Inburgeringscursus   Inburgeringstoets - Inburgeringscursus  Inburgeringstoets - Inburgeringscursus   Inburgeringstoets - Inburgeringscursus  Inburgeringstoets - Inburgeringscursus  Inburgeringstoets - Inburgeringscursus   
 
1. ภาษาดัตช์ - Nederlands
2. ภาษาอังกฤษ -
English
3. ภาษาตากาล็อก -
Filipino
4. ภาษาฝรั่งเศส - Français
5. ภาษารัสเซีย - Русский
6. ภาษาจีน -
中文
7. ภาษาเวียดนาม - Tiếng Việt
8. ภาษาสเปน - Español
9. ภาษาโปรตุเกส - Português
10. ภาษาไทย - ไทย
11. ภาษาตุรกี - Türkçe

 

 

 
การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ MVV

Learn Dutch - civic integration examination

Learn Dutch - civic integration examination

หลักสูตรปัจจุบันมีให้บริการในภาษาต่อไปนี้:   

Sitemap - Privacy Policy  - สถานทูต เนเธอร์แลนด์     


  Inburgeringscursus - ภาษาดัตช์
Inburgeringscursus - ภาษาอังกฤษ
Inburgeringscursus - ภาษาสเปน
Inburgeringscursus -
ภาษาตุรกี

 

Inburgeringscursus - ภาษาฝรั่งเศส
Inburgeringscursus - ภาษาตากาล็อก
Inburgeringscursus - ภาษารัสเซีย
Inburgeringscursus -
ภาษาไทย
  Inburgeringscursus - ภาษาจีน
Inburgeringscursus - ภาษาเวียดนาม
Inburgeringscursus -
ภาษาโปรตุเกส