เรียนรู้ภาษาดัตช์

การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์เพื่อผ่านการสอบบูรณาการพลเมืองที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ในกรุงเทพฯ เพื่อการขอวีซ่า MVV

                 

ภาษา

1. ภาษาดัตช์ - Nederlands
2. ภาษาอังกฤษ - English
3. ภาษาตากาล็อก - Filipino
4. ภาษาฝรั่งเศส - Français
5. ภาษารัสเซีย - Русский
6. ภาษาจีน - 中文
7. ภาษาเวียดนาม - Tiếng Việt
8. ภาษาสเปน - Español
9. ภาษาโปรตุเกส - Português
10. ภาษาตุรกี - Türkçe
11. ภาษาไทย - ไทย