ยินดีต้อนรับ
  แบบทดสอบนี้เป็นการวัดความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับสังคมดัตช์
  คุณจะเห็นภาพและประโยคคำถาม พร้อมทั้งเสียงคำถาม
  คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้อง คลิก "เริ่มบททดสอบ" ด้านล่างเพื่อทำต่อ
 
 
 
     
 

 Start Exercise

 
     

 

 

โปรดทราบ!

แบบทดสอบนี้ประกอบด้วยคำบรรยายภาษาไทยและเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง ใช้เพื่อการฝึกหัดเท่านั้น ซึ่งในการสอบจริงกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์จะไม่มีส่วนประกอบดังกล่าว สมาชิกจะได้พบแบบทดสอบเพิ่มเติมกับรูปแบบที่ไม่มีคำบรรยายใต้ภาพพร้อมการชี้แนะเพื่อเตรียมตัวสอบกับสถานทูตดัตช์คุณ

ซึ่งต้องสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง 100 ข้อ ทั้งหมดอยู่ในในเว็บไซต์นี้แล้ว