Welkom
U gaat vragen maken van het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving.
U ziet een foto en de vraag. Ook hoort u de vraag.
Klik met de muis op het goede antwoord.
Wilt u met de voorbeeldvragen beginnen? Klik dan op "start de toets"ยินดีต้อนรับ
แบบทดสอบนี้เป็นการวัดความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับสังคมดัตช์
คุณจะเห็นภาพและประโยคคำถาม พร้อมทั้งเสียงคำถาม
คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้อง คลิก "start de toets" ด้านล่างเพื่อทำต่อ

 

 

    

 

 


โปรดทราบ! แบบทดสอบนี้ประกอบด้วยคำบรรยายภาษาไทยและเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง ใช้เพื่อการฝึกหัดเท่านั้น ซึ่งในการสอบจริงกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์จะไม่มีส่วนประกอบดังกล่าว สมาชิกจะได้พบแบบทดสอบเพิ่มเติมกับรูปแบบที่ไม่มีคำบรรยายใต้ภาพพร้อมการชี้แนะเพื่อเตรียมตัวสอบกับสถานทูตดัตช์คุณ
ซึ่งต้องสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง 100 ข้อ ทั้งหมดอยู่ในในเว็บไซต์นี้แล้ว.