เรียนรู้ภาษาดัตช์

การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์เพื่อผ่านการสอบบูรณาการพลเมืองที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ในกรุงเทพฯ เพื่อการขอวีซ่า MVV

                 

วิธีการสั่งซื้อ

การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์เพื่อผ่านการสอบบูรณาการพลเมือง (Civic Integration Exam) ที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ในกรุงเทพฯ เพื่อการขอวีซ่า MVV.

หลักสูตรภาษาดัตช์ออนไลน์ทั้งหมดประกอบด้วย:

 ภาษาดัตช์ 40 บทเรียน - การฟังและการพูด - การอ่านและความเข้าใจ
 แบบทดสอบภาษาดัตช์ - การฟังและการพูด
 แบบทดสอบภาษาดัตช์ - การรู้หนังสือและการอ่าน
  คำถามพร้อมเสียงทั้งหมด 100 ข้อ ในเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์"
 120 ชั่วโมงในการเข้าใช้บทเรียน, สามารถสั่งซื้อชั่วโมงเพิ่มเติมได้
 มากกว่า 8000 ไฟล์เสียง

ท่านสามารถสั่งซื้อการเข้าใช้งาน 120 ชั่วโมง ในราคา € 89.95


คำแนะนำการชำระเงิน Paypal


หากท่านไม่มีบัตรเครดิตหรือบัญชี PayPal ท่านอาจขอให้เพื่อนที่เนเธอร์แลนด์ทำการสมัครเพื่อจะได้ ID และรหัสผ่าน ดังนั้น เพื่อนชาวดัตช์ของท่านจะสามารถจัดการชำระเงินให้ท่านได้ หลังจากนั้น เพื่อนชาวดัตช์จะแจ้ง ID และรหัสผ่านเพื่อที่ท่านจะเข้าถึงบทเรียนทั้งหมด.