เรียนรู้ภาษาดัตช์

การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์เพื่อผ่านการสอบบูรณาการพลเมืองที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ในกรุงเทพฯ เพื่อการขอวีซ่า MVV

                 

บทเรียน

หลักสูตรดัตช์ของเราประกอบด้วยบทเรียนภาษา 40 บท แบบทดสอบ 10 ชุด และคำถามรูปภาพทั้งหมด 100 ข้อ ในเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์"
เริ่มต้นจากบทเรียนแรก ท่านจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อผ่านการสอบเกี่ยวกับสังคมดัตช์ ที่สถานทูตดัตช์ในประเทศบ้านเกิดของท่าน
ซึ่งจะช่วยในการยื่นขอวีซ่าดัตช์ประเภท MVV.

บทเรียน - เรียนภาษาดัตช์

บทเรียนที่ 1 - การเรียนนับเลขในภาษาดัตช์ / ABC
บทเรียนที่ 2 - แบบเรียนขั้นพื้นฐาน คำตรงกันข้ามในภาษาดัตช์
บทเรียนที่ 3 - สีในภาษาดัตช์
บทเรียนที่ 4 - แนะนำตัวเอง
บทเรียนที่ 5 - คุณชื่ออะไร?
บทเรียนที่ 6 - เขาและเธอชื่ออะไร?
บทเรียนที่ 7 - ครอบครัวส่วนที่ 1
บทเรียนที่ 8 - ครอบครัวส่วนที่ 2
บทเรียนที่ 9 - เวลาในภาษาดัตช์มีทั้งหมดกี่ชั่วโมง
บทเรียนที่ 10 - แต่งประโยคคำถาม

บทเรียนที่ 11 - ส่วนต่างๆ ของร่างกายในภาษาดัตช
บทเรียนที่ 12 - ร้อน, เย็น, ฤดูร้อน, ฤดูหนาว
บทเรียนที่ 13 - เช้า - ตอนเย็น
บทเรียนที่ 14 - วันในสัปดาห์
บทเรียนที่ 15 - เดือนในหนึ่งปี
บทเรียนที่ 16 - ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 17 - ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 18 - ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 19 - ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค

บทเรียนที่ 20 - ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 21 - ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 22 - ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 23 - ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 24 - ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 25 - ฝึกแต่งประโยค, คำศัพท์ใหม่ๆ, คำตรงกันข้ามและทำซ้ำประโยค
บทเรียนที่ 26 - เคล็ดลับและการแนะแนววิธีการสอบในสถานทูต
บทเรียนที่ 27 - คำตรงกันข้ามในภาษาดัตช์ - จำลองการสอบ
บทเรียนที่ 28 - การทำซ้ำประโยคในภาษาดัตช์ - จำลองการสอบ
บทเรียนที่ 29 - คำถาม - ในภาษาดัตช์ - จำลองการสอบ
บทเรียนที่ 30 - คำถาม - ในภาษาดัตช์ - จำลองการสอบ

บทเรียนที่ 31 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 32 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 33 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 34 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 35 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 36 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 37 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 38 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 39 - การอ่านและความเข้าใจ
บทเรียนที่ 40 - การอ่านและความเข้าใจ

แบบทดสอบภาษาดัตช์ - การฟังและการพูด - การรู้หนังสือและการอ่าน

คำถามเรื่องความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์ - 100 ข้อ

 


ภาษาที่ใช้ได้

ภาษาดัตช์ - Nederlands
ภาษาอังกฤษ - English
ภาษาตากาล็อก - Filipino
ภาษาฝรั่งเศส - Français
ภาษารัสเซีย - Русский
ภาษาจีน - 中文

ภาษาไทย - ไทย
ภาษาเวียดนาม - Tiếng Việt
ภาษาสเปน - Español
ภาษาโปรตุเกส - Português
ภาษาตุรกี - Türkçe