การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - เพื่อผ่านการสอบบูรณาการพลเมือง - เพื่อการขอวีซ่า MVV - ความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์

การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - เรียนรู้ภาษาดัตช์ MVV

เรียนรู้ภาษาดัตช์ MVV ONLINE
ชื่อผู้ใช้:   

รหัสผ่าน:

 

สมัครสมาชิก  ||  ลืมรหัสผ่าน

 

สู่ฮอลแลนด์ - ใบอนุญาตให้พำนัก - วีซ่า MVV

 
การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์
ข้อกำหนดสำหรับ วีซ่า MVV

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2549 คนต่างด้าวแทบจะทั้งหมดที่ต้องการตั้งถิ่นฐานในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ประสงค์ที่จะได้รับการอนุมัติให้พำนักชั่วคราว (MVV) เพื่อการเข้าประเทศ จะต้องผ่านการทดสอบบูรณาการก่อนที่จะยื่นขอวีซ่า MVV.
ข้อสอบบูรณาการพลเมืองคืออะไร?

ข้อสอบบูรณาการพลเมือง คือ แบบทดสอบที่ผู้สมัครจะต้องทำที่สถานทูตหรือสถานกงสุลดัตช์ในประเทศที่ตนพำนักก่อนที่จะยื่นขอวีซ่า MVV ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอวีซ่า MVV จะต้องสอบผ่านข้อสอบนี้ก่อน ท่านต้องใช้ MVV เพื่อใช้ยื่นขอใบอนุญาตพำนัก - ซึ่งจำเป็นสำหรับการพำนักนานกว่าสามเดือนในประเทศเนเธอร์แลนด์ การสอบบูรณาการพลเมืองเป็นการสอบชนิดปากเปล่ากระทำเป็นภาษาดัตช์.
 
ผู้สมัครจะต้องทดสอบความรู้ต่อสังคมดัตช์ และความรู้ในการใช้ภาษาดัตช์ ทุกคนที่เตรียมตัวอย่างถูกต้องจะผ่านการสอบนี้.
การสอบจัดขึ้นที่สถานทูตดัตช์ในประเทศของท่าน ข้อสอบมีสองส่วนประกอบด้วย.
 
ส่วนที่ 1 - ภาษาดัตช์ - การฟังและการพูด

ส่วนหนึ่งของการสอบจะเป็นการทดสอบความรู้ภาษาดัตช์ของผู้สมัครสอบ โดยตัดสินผู้สมัครจากการออกเสียง ความคล่องในการใช้ภาษา โครงสร้างประโยคและคำศัพท์ การสอบในส่วนนี้ผู้สมัครจะต้อง:

ส่วนที่ 2 - ภาษาดัตช์ - การอ่านและความเข้าใจ
 
* การอ่านและความเข้าใจ
1. อ่านคำง่ายๆ สั้นๆ ได้ คำ
2. อ่านประโยคง่ายๆ สั้นๆ
3. อ่านข้อความสั้นๆ
4. เลือกคำมาเติมในประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ (เติมคำในช่องว่าง)
5. อ่านบทความสั้นๆ และตอบคำถามเกี่ยวกับบทความสั้นๆ ได้
 
ส่วนที่ 3 - ความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์

การสอบส่วนนี้จะทดสอบระดับความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์ของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะเห็นหนังสือภาพที่ประกอบด้วยภาพจำนวน 100 ภาพ จากภาพยนตร์เรื่อง "Naar Nederland" แต่ละภาพจะมีหนึ่งคำถาม การสอบส่วนนี้ประกอบด้วยตัวอย่างคำถาม 2 ข้อ และคำถาม 30 ข้อจากหนังสือภาพ.
 
หลักสูตรออนไลน์ประกอบด้วยคำถาม 100 ข้อ ในเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์" ชมภาพยนตร์ตัวอย่างฟรีได้ที่ :การสอบบูรณาการพลเมือง – การฝึกทำแบบทดสอบ KNS
 
 
 
การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ MVV

Learn Dutch - civic integration examination

Learn Dutch - civic integration examination

หลักสูตรปัจจุบันมีให้บริการในภาษาต่อไปนี้:   

Sitemap - Privacy Policy  - สถานทูต เนเธอร์แลนด์     


  Inburgeringscursus - ภาษาดัตช์
Inburgeringscursus - ภาษาอังกฤษ
Inburgeringscursus - ภาษาสเปน
Inburgeringscursus -
ภาษาตุรกี

 

Inburgeringscursus - ภาษาฝรั่งเศส
Inburgeringscursus - ภาษาตากาล็อก
Inburgeringscursus - ภาษารัสเซีย
Inburgeringscursus -
ภาษาไทย
  Inburgeringscursus - ภาษาจีน
Inburgeringscursus - ภาษาเวียดนาม
Inburgeringscursus -
ภาษาโปรตุเกส