เรียนรู้ภาษาดัตช์

การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์เพื่อผ่านการสอบบูรณาการพลเมืองที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ในกรุงเทพฯ เพื่อการขอวีซ่า MVV

                 

ใบอนุญาตให้พำนัก - วีซ่า MVV

ข้อกำหนดสำหรับ วีซ่า MVV

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2549 คนต่างด้าวแทบจะทั้งหมดที่ต้องการตั้งถิ่นฐานในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ประสงค์ที่จะได้รับการอนุมัติให้พำนักชั่วคราว (MVV) เพื่อการเข้าประเทศ จะต้องผ่านการทดสอบบูรณาการก่อนที่จะยื่นขอวีซ่า MVV.

ข้อสอบบูรณาการพลเมืองคืออะไร?

ข้อสอบบูรณาการพลเมือง คือ แบบทดสอบที่ผู้สมัครจะต้องทำที่สถานทูตหรือสถานกงสุลดัตช์ในประเทศที่ตนพำนักก่อนที่จะยื่นขอวีซ่า MVV ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอวีซ่า MVV จะต้องสอบผ่านข้อสอบนี้ก่อน ท่านต้องใช้ MVV เพื่อใช้ยื่นขอใบอนุญาตพำนัก - ซึ่งจำเป็นสำหรับการพำนักนานกว่าสามเดือนในประเทศเนเธอร์แลนด์ การสอบบูรณาการพลเมืองเป็นการสอบชนิดปากเปล่ากระทำเป็นภาษาดัตช์.

ผู้สมัครจะต้องทดสอบความรู้ต่อสังคมดัตช์ และความรู้ในการใช้ภาษาดัตช์ ทุกคนที่เตรียมตัวอย่างถูกต้องจะผ่านการสอบนี้.

การสอบจัดขึ้นที่สถานทูตดัตช์ในประเทศของท่าน ข้อสอบมีสองส่วนประกอบด้วย.

ส่วนที่ 1 - ภาษาดัตช์ - การฟังและการพูด

ส่วนหนึ่งของการสอบจะเป็นการทดสอบความรู้ภาษาดัตช์ของผู้สมัครสอบ โดยตัดสินผู้สมัครจากการออกเสียง ความคล่องในการใช้ภาษา โครงสร้างประโยคและคำศัพท์.

ส่วนที่ 2 - ภาษาดัตช์ - การอ่านและความเข้าใจ

1. อ่านคำง่ายๆ สั้นๆ ได้ คำ
2. อ่านประโยคง่ายๆ สั้นๆ
3. อ่านข้อความสั้นๆ
4. เลือกคำมาเติมในประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ (เติมคำในช่องว่าง)
5. อ่านบทความสั้นๆ และตอบคำถามเกี่ยวกับบทความสั้นๆ ได้

ส่วนที่ 3 - ความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์

การสอบส่วนนี้จะทดสอบระดับความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์ของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะเห็นหนังสือภาพที่ประกอบด้วยภาพจำนวน 100 ภาพ จากภาพยนตร์เรื่อง "Naar Nederland" แต่ละภาพจะมีหนึ่งคำถาม การสอบส่วนนี้ประกอบด้วยตัวอย่างคำถาม 2 ข้อ และคำถาม 30 ข้อจากหนังสือภาพ.

หลักสูตรออนไลน์ประกอบด้วยคำถาม 100 ข้อ ในเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์" ชมภาพยนตร์ตัวอย่างฟรีได้ที่ : การสอบบูรณาการพลเมือง – การฝึกทำแบบทดสอบ KNS

 


ภาษาที่ใช้ได้

ภาษาดัตช์ - Nederlands
ภาษาอังกฤษ - English
ภาษาตากาล็อก - Filipino
ภาษาฝรั่งเศส - Français
ภาษารัสเซีย - Русский
ภาษาจีน - 中文

ภาษาไทย - ไทย
ภาษาเวียดนาม - Tiếng Việt
ภาษาสเปน - Español
ภาษาโปรตุเกส - Português
ภาษาตุรกี - Türkçe