Học tiếng Hà Lan trực tuyến
Tên đăng nhập:   

Mật khẩu:

Nhớ mật khẩu Hủy bỏ mật khẩu và tên đăng nhập đã lưu

Đăng nhập  ||  Quên mật khẩu

 
Các ngôn ngữ có sẵn
Learn Dutch  Learn Dutch  Learn Dutch  Learn Dutch  Learn Dutch  Learn Dutch         
 
Hiện nay khóa học của chúng tôi có sẵn các ngôn ngữ sau đây:
 
1. Tiếng Hà Lan - Nederlands
2. Tiếng Anh - English
3. Tiếng Philippin - Filipino
4. Tiếng Pháp - Français
5. Tiếng Nga - Русский
6. Trung Quốc - 中文
7. Tiếng Việt - Tiếng Việt
8. Tiếng Tây Ban Nha - Español
9. Tiếng Bồ Đào Nha - Português
10. Thái ngôn ngữ - ไทย
11. Tiếng nói Thổ nhi kỳ - Türkçe

 

 

 
 
 

     

Hiện nay khóa học của chúng tôi có sẵn các ngôn ngữ sau đây:                       Liên kết - Sơ đồ trang web - Câu hỏi - Đại sứ quán Hà Lan

  Inburgeringscursus - Tiếng Hà Lan
Inburgeringscursus -
Tiếng Anh
Inburgeringscursus -
Tiếng nói Thổ nhi ky
Inburgeringscursus -
Tiếng Tây Ban Nha

 

Inburgeringscursus - Tiếng Pháp
Inburgeringscursus -
Tiếng Philippin
Inburgeringscursus -
Thái ngôn ngữ
Inburgeringscursus -
Tiếng Nga
  Inburgeringscursus - Trung Quốc
Inburgeringscursus -
Tiếng Việt
Inburgeringscursus -
Tiếng Bồ Đào Nha