Học tiếng Hà Lan trực tuyến

Khóa học trực tuyến. Kỳ thi Hòa nhập công dân tại Đại sứ quán Hà Lan để xin thị thực MVV

                 

Các ngôn ngữ có sẵn

Hiện nay khóa học của chúng tôi có sẵn các ngôn ngữ sau đây:

1. Tiếng Hà Lan - Nederlands
2. Tiếng Anh - English
3. Tiếng Philippin - Filipino
4. Tiếng Pháp - Français
5. Tiếng Nga - Русский
6. Trung Quốc - 中文
7. Tiếng Việt - Tiếng Việt
8. Tiếng Tây Ban Nha - Español
9. Tiếng Bồ Đào Nha - Português
10. Tiếng nói Thổ nhi kỳ - Türkçe
11. Thái ngôn ngữ - ไทย