Khóa học tích hợp công dân - Video demo

Học tiếng Hà Lan trực tuyến để vượt qua Kỳ thi Hòa nhập công dân tại Đại sứ quán Hà Lan để xin thị thực MVV.

 


Các ngôn ngữ có sẵn

Tiếng Hà Lan - Nederlands
Tiếng Anh - English
Tiếng Philippin - Filipino
Tiếng Pháp - Français
Tiếng Nga - Русский
Trung Quốc - 中文

Thái ngôn ngữ - ไทย
Tiếng Việt - Tiếng Việt
Tiếng Tây Ban Nha - Español
Tiếng Bồ Đào Nha - Português
Tiếng nói Thổ nhi kỳ - Türkçe