Welkom
U gaat vragen maken van het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving.
U ziet een foto en de vraag. Ook hoort u de vraag.
Klik met de muis op het goede antwoord.
Wilt u met de voorbeeldvragen beginnen? Klik dan op "start de toets"Chào mừng
Trong bài tập này bạn sẽ kiểm tra Kiến thức về Xã hội Hà Lan.
Bạn sẽ xem một bức hình và một câu hỏi được viết ra. Bạn cũng sẽ nghe được câu hỏi này.
Nhấp chuột vào câu trả lời chính xác. Nhấp chuột vào nút "start de toets" (Bắt đầu bài tập) bên dưới để tiếp tục.

 

 

    

 

 


Xin lưu ý! Bài tập này đi kèm với phụ đề tiếng Việt và thông báo về tính chính xác của câu trả lời của bạn. Mục này chỉ dành để luyện tập! Những tính năng bổ sung này sẽ không có trong buổi thi thực tế tại Đại sứ quán Hà Lan. Trong khu vực dành cho thành viên của trang web này, bạn có thể tìm hiểu thêm về các Bài thi có đi kèm hoặc không các phụ đề và chỉ dẫn để bạn tự chuẩn bị cho kỳ thi tại Đại sứ quán Hà Lan. Bạn cần biết câu trả lời cho tổng số 100 câu hỏi hình ảnh nằm trong khu vực dành cho thành viên của trang web này.