Chào mừng
  Trong bài tập này bạn sẽ kiểm tra Kiến thức về Xã hội Hà Lan.
  Bạn sẽ xem một bức hình và một câu hỏi được viết ra. Bạn cũng sẽ nghe được câu hỏi này.
  Nhấp chuột vào câu trả lời chính xác. Nhấp chuột vào nút "Start excercise" (Bắt đầu bài tập) bên dưới để tiếp tục.
 
 
 
     
 

PHẦN THỰC HÀNH

 
     


Xin lưu ý! Bài tập này đi kèm theo phần phụ đề và thông báo bằng tiếng Anh về tính chính xác trong phần trả lời của bạn. Mục này chỉ dành để luyện tập! Những tính năng bổ sung này sẽ không có trong buổi thi thực tế tại Đại sứ quán Hà Lan. Trong khu vực dành cho thành viên của trang web này, bạn có thể tìm hiểu thêm về các Bài thi có đi kèm hoặc không các phụ đề và chỉ dẫn để bạn tự chuẩn bị cho kỳ thi tại Đại sứ quán Hà Lan. Bạn cần biết câu trả lời cho tổng số 100 câu hỏi hình ảnh nằm trong khu vực dành cho thành viên của trang web này.