Học tiếng Hà Lan trực tuyến

Khóa học trực tuyến. Kỳ thi Hòa nhập công dân tại Đại sứ quán Hà Lan để xin thị thực MVV

                 

Cách thức yêu cầu

Học tiếng Hà Lan trực tuyến để vượt qua Kỳ thi Hòa nhập công dân tại Đại sứ quán Hà Lan để xin thị thực MVV.

Toàn bộ khóa học trên mạng bao gồm:

 Khóa học tiếng Hà Lan đặc biệt tập trung vào Kỳ thi hòa nhập công dân MVV
 40 bài học - Học tiếng Hà Lan
 Kỳ thi kiểm tra - Học tiếng Hà Lan - Nghe và nói - Đọc và đọc hiểu
 Kiến thức về xã hội Hà Lan (100 hình ảnh – các câu hỏi)
 120 giờ truy cập các bài học - Hơn 8000 file âm thanh
 Các giờ bổ sung sẵn có để yêu cầu (20 giờ với giá € 15,00)

đặt 120 giờ truy cập các bài học và kỳ thi - € 89,95

Phương thức thanh toán:

- Paypal
- Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ
- iDEAL (Ngân hàng Hà Lan)
- Banktransfer (Ngân hàng Hà Lan)


Hướng dẫn thanh toán Paypal và Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ


Nếu bạn không có thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal bạn có thể hỏi đối tác Hà Lan của bạn để xin tên và mật khẩu đăng nhập. Đối tác Hà Lan của bạn có thể thu xếp thanh toán cho bạn. Sau đó đối tác Hà Lan có thể cho bạn biết tên truy nhập và mật khẩu cho phép bạn truy cập tất cả các bài học.