Hướng dẫn thanh toán - Paypal

Để thanh toán truy cập các bài học của chúng tôi, chúng tôi sử dụng Paypal làm hệ thống thanh toán trực tuyến.

PayPal là gì?
PayPal là mạng hàng đầu quốc tế trong thanh toán trực tuyến, với hơn 105 triệu tài khoản. PayPal cung cấp các hình thức thanh toán dễ dàng, nhanh chóng và an toàn từ 55 quốc gia và 6 loại tiền tệ và phù hợp với bất cứ ai có thẻ tín dụng và địa chỉ email. Bạn có thể thanh toán một cách an toàn trên mạng bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hay tài khoản ngân hàng của bạn.

Nếu bạn không có tài khoản PayPal, trước tiên bạn phải đăng ký với PayPal. Tốt nhất là đăng ký với PayPal đầu tiên trước khi bạn thực hiện một yêu cầu. Sau khi đăng ký một lần với PayPal, bạn có thể sử dụng tài khoản PayPal bất cứ lúc nào để thanh toán các yêu cầu trên mạng qua internet.

Để đăng ký tài khoản PayPal nhấn vào đây: www.paypal.com

Có các chi phí khi liên hệ xin tài khoản PayPal không?
Không, không có chi phí nào khi tham gia đăng ký hoặc thanh toán với tài khoản PayPal. Để thanh toán chi phí tại DutchTutor.com đăng ký một tài khoản PayPal riêng là đủ.

PayPal có an toàn không?
Có, PayPal sử dụng công nghệ SSL để bảo mật thông tin của bạn thông qua Internet. Người nhận (trong trường hợp này là DutchTutor.com) không thể biết thông tin tài chính của bạn như thẻ tín dụng của bạn hay các chi tiết ngân hàng của bạn. Chỉ có PayPal và công ty cấp thẻ tín dụng của bạn có thể xem thông tin của bạn để thanh toán.

Đặt tài khoản PayPal như thế nào?

- Nhấn vào nút “Yêu cầu ngay bây giờ” ở cuối trang này và bạn sẽ được chuyển vào trang “Đăng nhập” của chúng tôi.
- Hoàn thành thủ tục “Đăng nhập” và nhấn vào “Submit”.
- Bây giờ bạn có thể truy cập dùng tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.
- Sau đó đăng nhập vào “trang thành viên” (member page), bạn sẽ được mời thanh toán.
- Nhấn vào biểu tượng “PayPal” và bạn sẽ tự động được liên kết với trang thanh toán an toàn.
- Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu PayPal của bạn sau đó yêu cầu của bạn sẽ tự động được hiển thị bởi PayPal.
- Thực hiện thanh toán và bạn sẽ tự động được chuyển tiếp về "trang thành viên" (member page) cho thấy thanh toán của bạn đã được xử lý .
- Bây giờ bạn truy cập tất cả các bài học bằng cách nhấn vào trang kết nối bài học tiếng đã chọn ở dưới trong trang thành viên (member page) của bạn.
- Trong "trang thành viên" (member page), bạn cũng sẽ biết số giờ truy cập các bài học.
- Mỗi lần bạn truy cập, thời gian của bạn sẽ được trừ vào số giờ sẵn có. Mỗi lần bạn truy cập lại bạn có thể biết bạn vẫn còn có bao nhiêu giờ cho bạn sử dụng..


Nếu bạn không có thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal bạn có thể hỏi đối tác Hà Lan của bạn để xin tên và mật khẩu đăng nhập. Đối tác Hà Lan của bạn có thể thu xếp thanh toán cho bạn. Sau đó đối tác Hà Lan có thể cho bạn biết tên truy nhập và mật khẩu cho phép bạn truy cập tất cả các bài học.


Hướng dẫn thanh toán iDEAL (Ngân hàng Hà Lan)

iDEAL là gì
iDEAL là một cổng thanh toán của Hà Lan.

Bạn chỉ có thể sử dụng iDEAL nếu bạn có tài khoản ngân hàng trên mạng với các ngân hàng Hà Lan sau đây: ABN-AMRO, ING/Postbank, Rabobank, SNS Bank, ASN Bank, Friesland Bank, Regio Bank, Tridios or Fortis Bank.

Yêu cầu iDEAL như thế nào?

- Nhấn vào nút “Yêu cầu ngay bây giờ” ở cuối trang này và bạn sẽ được chuyển vào trang “Đăng nhập” của chúng tôi.
- Hoàn thành thủ tục “Đăng nhập” và nhấn vào “Submit”.
- Bây giờ bạn có thể truy cập dùng tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.
- Sau đó đăng nhập vào “trang thành viên” (member page), bạn sẽ được mời thanh toán.
- Nhấn vào biểu tượng “iDEAL” và lựa chọn ngân hàng của bạn.
- Bạn sẽ tự động được liên kết với trang ngân hàng an toàn dành cho ngân hàng mạng.
- Bạn sẽ được hỏi bởi ngân hàng của bạn để đăng nhập ngân hàng mạng nơi yêu cầu thanh toán đã được sẵn sàng.
- Tổng số thanh toán của bạn sẽ được ghi ngay lập tức và bạn sẽ tự động được kết nối với trang thành viên DutchTutor nơi có xác nhận số tiền thanh toán và số giờ bạn mua để truy cập tất cả các bài học.
- Trong "trang thành viên" (member page), bạn cũng sẽ biết số giờ truy cập các bài học.
- Mỗi lần bạn truy cập, thời gian của bạn sẽ được trừ vào số giờ sẵn có. Mỗi lần bạn truy cập lại bạn có thể biết bạn vẫn còn có bao nhiêu giờ cho bạn sử dụng.


Nếu bạn không có thẻ tín dụng hoặc tài khoản PayPal bạn có thể hỏi đối tác Hà Lan của bạn để xin tên và mật khẩu đăng nhập. Đối tác Hà Lan của bạn có thể thu xếp thanh toán cho bạn. Sau đó đối tác Hà Lan có thể cho bạn biết tên truy nhập và mật khẩu cho phép bạn truy cập tất cả các bài học.