Học tiếng Hà Lan trực tuyến
Tên đăng nhập:   

Mật khẩu:

Nhớ mật khẩu Hủy bỏ mật khẩu và tên đăng nhập đã lưu

Đăng nhập  ||  Quên mật khẩu

Học tiếng Hà Lan

Các bài học

 
Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến
Khóa học tiếng Hà Lan bao gồm 40 bài học khác nhau. Bắt đầu từ bài học đầu tiên bạn sẽ học tất cả những gì bạn cần biết để vượt qua phần thi Ngôn ngữ của Kỳ thi công dân Hà Lan tại Đại sứ quán Hà Lan cho phép bạn xin thị thực Hà Lan MVV

Khóa học Ngôn ngữ của chúng tôi được phát triển bởi các giáo viên Hà Lan từ Học viện ngôn ngữ Hà Lan thành công nhất tại châu Á.

Để có thể thử khóa học của chúng tôi, chúng tôi cung cấp 3 bài học đầu tiên miễn phí.
Sau các bài học miễn phí đầu tiên này bạn có thể đặt toàn bộ khóa học và tìm hiểu tất cả những kỹ năng cần thiết để vượt qua phần Ngôn ngữ của Kỳ thi công dân Hà Lan tại Đại sứ quán Hà Lan.
 
Phần cuối của 40 bài học có 1 kỳ thi thực hành có thể thực hành các kỳ thi thực tế từ Đại sứ quán Hà Lan. (Skype)
 
Tổng quát bài học

Bài 1 – Học đếm bằng và ABC tiếng Hà Lan
Bài 2 – Các từ đơn giản và từ đối lập bằng tiếng Hà Lan
Bài 3 – Màu sắc bằng tiếng Hà Lan
Bài 4 – Giới thiệu bản thân bằng tiếng Hà Lan
Bài 5 – Giới thiệu cho người khác nơi bạn sống bằng tiếng Hà Lan
Bài 6 – Giới thiệu nơi những người khác sống bằng tiếng Hà Lan
Bài 7 – Gia đình phần 1 bằng tiếng Hà Lan
Bài 8 – Gia đình phần 2 bằng tiếng Hà Lan
Bài 9 – Học thời gian bằng tiếng Hà Lan
Bài 10 – Các câu hỏi thực hành bằng tiếng Hà Lan

Bài 11 – Các bộ phận của cơ thể bằng tiếng Hà Lan
Bài 12 – Nóng, Lạnh, Mùa hè, Mùa đông
Bài 13 – Thời gian biểu của một ngày bằng tiếng Hà Lan
Bài 14 – Các ngày của một tuần bằng tiếng Hà Lan
Bài 15 – Các tháng của một năm bằng tiếng Hà Lan
Bài 16 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 17 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 18 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 19 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 20 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu

Bài 21 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 22 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 23 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 24 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 25 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 26 – Các lời khuyên và thủ thuật cho kỳ thi của bạn
Bài 27 – Các cặp từ trái nghĩa bằng tiếng Hà Lan – Kỳ thi mô phỏng
Bài 28 – Nhắc lại các câu bằng tiếng Hà Lan – Kỳ thi mô phỏng
Bài 29 – Các câu hỏi bằng tiếng Hà Lan – Kỳ thi mô phỏng
Bài 30 – Các câu hỏi bằng tiếng Hà Lan – Kỳ thi mô phỏng
 
Bài 31 – đọc hiểu
Bài 32 – đọc hiểu
Bài 33 – đọc hiểu
Bài 34 – đọc hiểu
Bài 35 – đọc hiểu
Bài 36 – đọc hiểu
Bài 37 – đọc hiểu
Bài 38 – đọc hiểu
Bài 39 – đọc hiểu
Bài 40 – đọc hiểu
 
Kỳ thi kiểm tra - Nghe và nói
 
Kiến thức về xã hội Hà Lan - Các bài kiểm tra thực hành KNS
 
Kỳ thi kiểm tra - Đọc và đọc hiểu

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                       
 
                                      
 
                                      
 
                                       
 
                                                                                                            
 
Inburgeringscursus online
 
 

     

Hiện nay khóa học của chúng tôi có sẵn các ngôn ngữ sau đây:                       Liên kết - Sơ đồ trang web - Câu hỏi - Đại sứ quán Hà Lan

  Inburgeringscursus - Tiếng Hà Lan
Inburgeringscursus -
Tiếng Anh
Inburgeringscursus -
Tiếng nói Thổ nhi ky
Inburgeringscursus -
Tiếng Tây Ban Nha

 

Inburgeringscursus - Tiếng Pháp
Inburgeringscursus -
Tiếng Philippin
Inburgeringscursus -
Thái ngôn ngữ
Inburgeringscursus -
Tiếng Nga
  Inburgeringscursus - Trung Quốc
Inburgeringscursus -
Tiếng Việt
Inburgeringscursus -
Tiếng Bồ Đào Nha