- Học tiếng Hà Lan trực - Bài học

Học tiếng Hà Lan trực tuyến

Khóa học trực tuyến. Kỳ thi Hòa nhập công dân tại Đại sứ quán Hà Lan để xin thị thực MVV

                 

Các bài học - Học tiếng Hà Lan

Khóa học tiếng Hà Lan bao gồm 40 bài học khác nhau. Bắt đầu từ bài học đầu tiên bạn sẽ học tất cả những gì bạn cần biết để vượt qua phần thi Ngôn ngữ của Kỳ thi công dân Hà Lan tại Đại sứ quán Hà Lan cho phép bạn xin thị thực Hà Lan MVV.

Tổng quát bài học

Bài 1 – Học đếm bằng và ABC tiếng Hà Lan
Bài 2 – Các từ đơn giản và từ đối lập bằng tiếng Hà Lan
Bài 3 – Màu sắc bằng tiếng Hà Lan
Bài 4 – Giới thiệu bản thân bằng tiếng Hà Lan
Bài 5 – Giới thiệu cho người khác nơi bạn sống bằng tiếng Hà Lan
Bài 6 – Giới thiệu nơi những người khác sống bằng tiếng Hà Lan
Bài 7 – Gia đình phần 1 bằng tiếng Hà Lan
Bài 8 – Gia đình phần 2 bằng tiếng Hà Lan
Bài 9 – Học thời gian bằng tiếng Hà Lan
Bài 10 – Các câu hỏi thực hành bằng tiếng Hà Lan

Bài 11 – Các bộ phận của cơ thể bằng tiếng Hà Lan
Bài 12 – Nóng, Lạnh, Mùa hè, Mùa đông
Bài 13 – Thời gian biểu của một ngày bằng tiếng Hà Lan
Bài 14 – Các ngày của một tuần bằng tiếng Hà Lan
Bài 15 – Các tháng của một năm bằng tiếng Hà Lan
Bài 16 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 17 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 18 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 19 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 20 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu

Bài 21 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 22 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 23 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 24 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 25 – Thực hành bài học, các từ mới, các cặp từ trái nghĩa và nhắc lại các câu
Bài 26 – Các lời khuyên và thủ thuật cho kỳ thi của bạn
Bài 27 – Các cặp từ trái nghĩa bằng tiếng Hà Lan – Kỳ thi mô phỏng
Bài 28 – Nhắc lại các câu bằng tiếng Hà Lan – Kỳ thi mô phỏng
Bài 29 – Các câu hỏi bằng tiếng Hà Lan – Kỳ thi mô phỏng
Bài 30 – Các câu hỏi bằng tiếng Hà Lan – Kỳ thi mô phỏng

Bài 31 – đọc hiểu
Bài 32 – đọc hiểu
Bài 33 – đọc hiểu
Bài 34 – đọc hiểu
Bài 35 – đọc hiểu
Bài 36 – đọc hiểu
Bài 37 – đọc hiểu
Bài 38 – đọc hiểu
Bài 39 – đọc hiểu
Bài 40 – đọc hiểu

Kỳ thi kiểm tra - Nghe và nói

Kiến thức về xã hội Hà Lan - Các bài kiểm tra thực hành KNS

Kỳ thi kiểm tra - Đọc và đọc hiểu

 


Các ngôn ngữ có sẵn

Tiếng Hà Lan - Nederlands
Tiếng Anh - English
Tiếng Philippin - Filipino
Tiếng Pháp - Français
Tiếng Nga - Русский
Trung Quốc - 中文

Thái ngôn ngữ - ไทย
Tiếng Việt - Tiếng Việt
Tiếng Tây Ban Nha - Español
Tiếng Bồ Đào Nha - Português
Tiếng nói Thổ nhi kỳ - Türkçe