Học tiếng Hà Lan trực tuyến
Tên đăng nhập:   

Mật khẩu:

Nhớ mật khẩu Hủy bỏ mật khẩu và tên đăng nhập đã lưu

Đăng nhập  ||  Quên mật khẩu

Học tiếng Hà Lan

Tới Hà Lan – Giấy phép cư trú – Thị thực MVV

 
Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến
Các thủ tục xin thị thực MVV

Từ 15 tháng 3 năm 2006, hầu hết tất cả người nước ngoài đang mưu cầu định cư ở Hà Lan cần xin giấy phép về chỗ ở tạm thời (MVV) để vào Hà Lan sẽ phải tham gia một cuộc kiểm tra hòa nhập trước khi xin thị thực MVV.
Kỳ thi hòa nhập công dân là gì?

Đó là một cuộc sát hạch mà người nộp đơn xin phải thực hiện tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hà Lan tại đất nước bạn cư trú. Người xin thị thực MVV trước tiên phải chứng minh rằng họ vừa trải qua kỳ thi. Bạn cần thị thực MVV để xin giấy phép cư trú là cần thiết để cư trú hơn ba tháng ở Hà Lan. Cuộc thi hòa nhập công dân là một cuộc thi vấn đáp bằng tiếng Hà Lan.

Các thí sinh sẽ được kiểm tra kiến thức của họ về xã hội Hà Lan và khả năng sử dụng tiếng Hà Lan của họ.
Các cuộc thi được cung cấp tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hà Lan ở nước sở tại. Kỳ thi bao gồm hai phần.
 
Phần 1

Phần này của kỳ thi kiểm tra thí sinh kiến thức về xã hội Hà Lan. Họ sẽ đánh giá thí sinh qua cách phát âm, sự lưu loát, cấu trúc câu và từ vựng. Trong phần này của kỳ thi thí sinh sẽ phải:
 
* Nhắc lại câu – thí sinh nghe một câu bằng tiếng Hà Lan và phải nhắc lại từng từ một.
* Các câu trả lời ngắn – thí sinh phải đưa ra câu trả lời ngắn cho các câu hỏi đơn giản.
* Các từ trái nghĩa – thí sinh nghe một từ và đưa ra từ trái nghĩa.
* Nhắc lại câu chuyện – thí sinh sẽ nghe một câu chuyện ngắn và phải kể lại.
 
Phần 2
 
đọc hiểu
 
Phần 3
 
Phần này của kỳ thi kiểm tra trình độ thí sinh về kiến thức xã hội Hà Lan. Thí sinh được xem một cuốn sách hình ảnh bao gồm 100 hình ảnh từ bộ phim “Đến với Hà Lan”. Mỗi bức ảnh có một câu hỏi. Phần 2 của kỳ thi bao gồm 2 câu hỏi mẫu và 30 câu hỏi từ cuốn sách hình ảnh.

Để thực hành cho phần thi Kiến thức về xã hội Hà Lan (hình ảnh – các câu hỏi) chúng tôi gồm có 4 bài kiểm tra thực hành mà bạn có thể tìm thấy ở đây: Các bài kiểm tra thực hành KNS

Inburgeringscursus online

     

Hiện nay khóa học của chúng tôi có sẵn các ngôn ngữ sau đây:                       Liên kết - Sơ đồ trang web - Câu hỏi - Đại sứ quán Hà Lan

  Inburgeringscursus - Tiếng Hà Lan
Inburgeringscursus -
Tiếng Anh
Inburgeringscursus -
Tiếng nói Thổ nhi ky
Inburgeringscursus -
Tiếng Tây Ban Nha

 

Inburgeringscursus - Tiếng Pháp
Inburgeringscursus -
Tiếng Philippin
Inburgeringscursus -
Thái ngôn ngữ
Inburgeringscursus -
Tiếng Nga
  Inburgeringscursus - Trung Quốc
Inburgeringscursus -
Tiếng Việt
Inburgeringscursus -
Tiếng Bồ Đào Nha