Pag-aralan Dutch online
Login ID:   

Password:

 

Signup || Nakalimutan ang Password

 

Ang aming online kurso sa wikang Dutch

 
Learn Dutch  Learn Dutch  Learn Dutch  Learn Dutch  Learn Dutch Learn Dutch     
Ang aming kurso sa wikang Dutch ay binubuo ng 40 na magkakahiwalay na aralin. Simula sa unang aralin matututunan mo ang lahat ng kailangan mong malaman para makapasa sa Wikang bahagi ng iyong Dutch Civic Exam sa Dutch Embassy ng iyong bansa upang makapag-apply ka ng iyong Dutch MVV visa.

Ginawa namin ang espesyal na kursong ito online upang ikaw at matuto ng lahat nang dapat mong malaman tungkol sa Wikang Dutch na bahagi ng pagsusulit sa Embahada. Buong-buo mong matututunan ito online at maaari mong hawakan ang iyong sariling oras at bilis. Ang aming kurso ay pinagyaman pa ng mga gurong Dutch mula sa mga pinakamatagumpay na institusyon ng wikang Dutch sa Asya.

Upang masubukan ang aming kurso ipinagkakaloob namin ang unang 3 aralin nang walang bayad. Matapos ang unang tatlong aralin maari kang bumili ng buong kurso at matuto ng lahat nang kakailanganing kasanayan sa wika upang makapasa sa wikang bahagi ng Dutch Civic Exam sa Dutch Embassy.

* Kurso sa Wikang Dutch na partikular na nakatuon sa Civic Integration Exam MVV
* 120 oras na makagamit ng mga aralin
* Maaring bumili ng karagdagang oras
* Higit sa 8000 files na mapapakingan
* Ang kurso ay kinabibilangan ng mga pagsusulit - Pakikinig at pagsasalita
* Knowledge of Dutch Society - Sanayang Pagsusulit KNS
* Ang kurso ay kinabibilangan ng mga pagsusulit - Pagbabasa-intindi
* 3 aralin subukan nang walang bayad
 
Ikaw ay makakatanggap ng kabuuang 120 oras na magagamit sa buong kurso. Kung ang 120 oras ay kulang pa sa iyo, maari kang bumili ng karagdagang oras.

Kapag napagpasyahan mo na na bumili ng kurso dapat kang magbigay ng username at password upang makagamit sa kabuuang kurso ng 40 aralin. Upang magkaroon ng mga ito kailangan mong sundin ang automated system na pamamaraan ng pag-sign up. Sa sandaling matanggap namin ang iyong kabayaran, ikaw ay kaagad na makakagamit ng kumpletong kurso na may kabuuang 120 oras.

Malawakang Pananaw sa Aralin:
 

 
 
Aralin 1 – Matutunan ang pagbilang at ABC sa Dutch
Aralin 2 – Simpleng mga salita at magkasalungat sa Dutch
Aralin 3 – Ang mga kulay sa Dutch
Aralin 4 – Pagpapakilala ng sarili sa Dutch
Aralin 5 – Sabihin sa iba kung saan ka nakatira sa Dutch
Aralin 6 – Sabihin kung saan nakatira ang iba sa Dutch
Aralin 7 – Pamilya unang bahagi sa Dutch
Aralin 8 – Pamilya ikalawang bahagi sa Dutch
Aralin 9 – Matutunan ang oras sa Dutch
Aralin 10 – Mga sanayang katanungan sa Dutch
 
Aralin 11 – Mga Bahagi ng Katawan sa Dutch
Aralin 12 – Mainit, Malamig, Tag-init, Taglamig
Aralin 13 – Talatakdaan ng araw sa Dutch
Aralin 14 – Mga Araw sa isang linggo sa Dutch
Aralin 15 – Mga buwan sa isang taon sa Dutch
Aralin 16 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 17 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 18 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 19 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 20 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
 
Aralin 21 Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 22
Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 23
Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 24
Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 25
Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 26 – Mga Impormasyon at Diskarte para sa iyong Pagsusulit
Aralin 27 – Mga magkasalungat sa Dutch – Kunwaring Pagsusulit
Aralin 28
Pag-uulit ng mga pangungusap sa Dutch - Kunwaring Pagsusulit
Aralin 29 – Mga Katanungan sa Dutch - Kunwaring Pagsusulit
Aralin 30 – Mga Katanungan sa Dutch - Kunwaring Pagsusulit
 
Aralin 31 – Pagbabasa-intindi
Aralin 32 – Pagbabasa-intindi
Aralin 33 – Pagbabasa-intindi
Aralin 34 – Pagbabasa-intindi
Aralin 35 – Pagbabasa-intindi
Aralin 36 – Pagbabasa-intindi
Aralin 37 – Pagbabasa-intindi
Aralin 38 – Pagbabasa-intindi
Aralin 39 – Pagbabasa-intindi
Aralin 40 – Pagbabasa-intindi
 
Sanayang Pagsusulit - Pakikinig at pagsasalita
 
Knowledge of Dutch Society - Sanayang Pagsusulit KNS
 
Sanayang Pagsusulit wikang Dutch - Pagbabasa-intindi
Ang kaalaman kung paano maaaring makabili ng kabuuang kurso ay makikita dito: Paano bumili

 

Nederlands leren - Inburgeringscursus


Sa kasalukuyan, kami ay nagbibigay ng kabuuang kurso sa mga sumusunod na wika:

  Mga Tanong - Sitemap - Mga Pahinang Paugnay


  Inburgeringscursus - Nederlands
Inburgeringscursus - Engels
Inburgeringscursus - Spaans
Inburgeringscursus - Turks

 

Inburgeringscursus - Frans
Inburgeringscursus - Tagalog
Inburgeringscursus - Russisch
Inburgeringscursus - Thais
  Inburgeringscursus - Chinees
Inburgeringscursus - Vietnamees
Inburgeringscursus - Portugees