Civic Integration Online

Kurso online - Civic Integration Exam sa Netherlands Embassy para sa pagkuha ng MVV Visa

                 

Dutch Learning Online Course

Ang aming online kurso sa wikang Dutch

Ang aming kurso sa wikang Dutch ay binubuo ng 40 na magkakahiwalay na aralin. Simula sa unang aralin matututunan mo ang lahat ng kailangan mong malaman para makapasa sa Wikang bahagi ng iyong Dutch Civic Exam sa Dutch Embassy ng iyong bansa upang makapag-apply ka ng iyong Dutch MVV visa.

Ginawa namin ang espesyal na kursong ito online upang ikaw at matuto ng lahat nang dapat mong malaman tungkol sa Wikang Dutch na bahagi ng pagsusulit sa Embahada. Buong-buo mong matututunan ito online at maaari mong hawakan ang iyong sariling oras at bilis. Ang aming kurso ay pinagyaman pa ng mga gurong Dutch mula sa mga pinakamatagumpay na institusyon ng wikang Dutch sa Asya.

Upang masubukan ang aming kurso ipinagkakaloob namin ang unang 3 aralin nang walang bayad. Matapos ang unang tatlong aralin maari kang bumili ng buong kurso at matuto ng lahat nang kakailanganing kasanayan sa wika upang makapasa sa wikang bahagi ng Dutch Civic Exam sa Dutch Embassy.

Knowledge of Dutch Society - Larawan-mga tanong

Upang makapagsanay sa bahagi ng "Knowledge of Dutch Society" (larawan-mga tanong) na pasusulit gumawa kami ng 4 na sanayang pagsusulit na makikita mo dito: Sanayang Pagsusulit KNS

Mga Aralin Walang Bayad

Upang masubukan ang aming kurso ipinagkakaloob namin ang unang 3 aralin ng walang bayad. Matapos ang mga unang libreng aralin maari kang bumili ng buong kurso.

Magagamit na Mga Wika

Buong bersyon ng Dutch. Buong bersyon sa suporta sa 1 wika (Pumili mula sa: English, French, Russian, Portuguese, Spanish, Filipino, Thai, Chinese, Vietnamese, Turkish)

The integration course:

Bibili ka ng 120 oras upang magamit ang mga aralin at pagsusulit - € 89,95. Pagpipilian upang mag-order ng dagdag na oras (20 oras para sa € 15,00)

Ang kabuuang kurso online ay binubuo ng:

 40 aralin wikang Dutch - Pakikinig at pagsasalita / Pagbabasa-intindi
 Sanayang pagsusulit wikang Dutch - Pakikinig at pagsasalita
 Sanayang pagsusulit wikang Dutch - Pagbabasa-intindi
 100 larawan-mga tanong "Knowledge of Dutch Society" (KNS)
 Buong bersyon ng Dutch
 Buong bersyon sa suporta sa 1 wika (Pumili mula sa: English, French, Russian, Portuguese, Spanish, Filipino, Thai, Chinese, Vietnamese, Turkish)
 Pagpipilian upang mag-order ng dagdag na oras (20 oras para sa € 15,00)

 


Magagamit na Mga Wika

Dutch - Nederlands
Ingles - English
Tagalog - Filipino
Pranses - Français
Ruso - Русский
Tsino - 中文

Thai - ไทย
Vietnamese - Tiếng Việt
Espanyol - Español
Portuges - Português
Turko - Türkçe