Civic Integration Online

Kurso online - Civic Integration Exam sa Netherlands Embassy para sa pagkuha ng MVV Visa

                 

Mga Aralin - Civic Integration Exam

Ang aming kurso sa wikang Dutch ay binubuo ng 40 na magkakahiwalay na aralin. Simula sa unang aralin matututunan mo ang lahat ng kailangan mong malaman para makapasa sa Wikang bahagi ng iyong Dutch Civic Exam sa Dutch Embassy ng iyong bansa upang makapag-apply ng iyong Dutch MVV visa.

Malawakang Pananaw sa Aralin

Aralin 1 – Matutunan ang pagbilang at ABC sa Dutch
Aralin 2 – Simpleng mga salita at magkasalungat sa Dutch
Aralin 3 – Ang mga kulay sa Dutch
Aralin 4 – Pagpapakilala ng sarili sa Dutch
Aralin 5 – Sabihin sa iba kung saan ka nakatira sa Dutch
Aralin 6 – Sabihin kung saan nakatira ang iba sa Dutch
Aralin 7 – Pamilya unang bahagi sa Dutch
Aralin 8 – Pamilya ikalawang bahagi sa Dutch
Aralin 9 – Matutunan ang oras sa Dutch
Aralin 10 – Mga sanayang katanungan sa Dutch

Aralin 11 – Mga Bahagi ng Katawan sa Dutch
Aralin 12 – Mainit, Malamig, Tag-init, Taglamig
Aralin 13 – Talatakdaan ng araw sa Dutch
Aralin 14 – Mga Araw sa isang linggo sa Dutch
Aralin 15 – Mga buwan sa isang taon sa Dutch
Aralin 16 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 17 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 18 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 19 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 20 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap

Aralin 21 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 22 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 23 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 24 –Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 25 – Sanayang aralin, mga bagong salita, mga magkasalungat at pag-uulit ng mga pangungusap
Aralin 26 – Mga Impormasyon at Diskarte para sa iyong Pagsusulit
Aralin 27 – Mga magkasalungat sa Dutch – Kunwaring Pagsusulit
Aralin 28 – Pag-uulit ng mga pangungusap sa Dutch - Kunwaring Pagsusulit
Aralin 29 – Mga Katanungan sa Dutch - Kunwaring Pagsusulit
Aralin 30 – Mga Katanungan sa Dutch - Kunwaring Pagsusulit

Aralin 31 – Pagbabasa-intindi
Aralin 32 – Pagbabasa-intindi
Aralin 33 – Pagbabasa-intindi
Aralin 34 – Pagbabasa-intindi
Aralin 35 – Pagbabasa-intindi
Aralin 36 – Pagbabasa-intindi
Aralin 37 – Pagbabasa-intindi
Aralin 38 – Pagbabasa-intindi
Aralin 39 – Pagbabasa-intindi
Aralin 40 – Pagbabasa-intindi

Sanayang Pagsusulit - Pakikinig at pagsasalita
 
Knowledge of Dutch Society - Sanayang Pagsusulit KNS
 
Sanayang Pagsusulit wikang Dutch - Pagbabasa-intindi

 


Magagamit na Mga Wika

Dutch - Nederlands
Ingles - English
Tagalog - Filipino
Pranses - Français
Ruso - Русский
Tsino - 中文

Thai - ไทย
Vietnamese - Tiếng Việt
Espanyol - Español
Portuges - Português
Turko - Türkçe