Pag-aralan Dutch online
Login ID:   

Password:

 

Signup || Nakalimutan ang Password

 
 
Patungong Holland - Pahintulot sa Paninirahan
(Residence Permit) - MVV Visa
 
Learn Dutch  Learn Dutch  Learn Dutch  Learn Dutch  Learn Dutch Learn Dutch     
Kakailanganin sa MVV Visa 
 
Simula noong ika-15 ng Marso 2006, halos lahat ng mga dayuhan na nagnanais na manirahan sa Netherlands na nangangailangan ng pahintulot sa pansamantalang pamamalagi (MVV) na makapasok sa bansa ay nararapat na sumailalim sa integration test bago makapag-apply ng MVV visa. 
 
Ano ang civic integration examination? 

Ito ang pagsusulit na kailangang kunin ng isang aplikante sa Dutch Embassy o sa konsulado ng bansang kanyang pinaninirahan bago makakuha ng MVV visa. Kailangan munang patunayan ng mga taong nag-aapply ng MVV na sila ay nakapasa na sa pagsusulit na ito. Kailangan mo ng MVV upang makapag-apply ng pahintulot sa paninirahan (residence permit) – na siya namang kakailanganin sa pagtira ng mahigit sa tatlong buwan sa Netherlands. Ang civic integration examination ay isang pagsusulit na sagutang berbal (oral test) na binibigay sa wikang Dutch.

 
Ang mga kandidato ay susubukan sa kanilang kaalaman sa lipunan (society) ng Dutch at sa kanilang kasanayan sa wikang Dutch. Ang sinumang nag-aral ng mabuti ay maipapasa ang pagsusulit na ito.
 
Ang mga pagsusulit ay ibinibigay sa Dutch Embassy ng iyong bansa. Ito ay binubuo ng dalawang bahagi.
Bahagi 1 - Wikang Dutch - Pakikinig at pagsasalita

Ang bahaging ito ng pagsusulit ay sumusubok sa kaalaman ng mga kandidato sa wikang Dutch. Pupunahin nila ang mga kandidato sa pagbigkas, husay sa pananalita, pagkakabuo ng pangungusap at bokabularyo. Sa bahaging ito ng pagsusulit ang mga kanditato ay kailangan ng :

Bahagi 2 -  Wikang Dutch - Pagbabasa-intindi
 
* Basahin nang malakas maikling pangungusap at mga kuwento gamit ang text ipinapakita.
* Basahin ang maikling pangungusap at mga kuwento gamit ang text ipapakita at sagot sa mga katanungan.
* Basahin ang maikling pangungusap at kumpletuhin ang mga pangungusap sa pamamagitan ng pagbibigay sa nawawalang mga salita.
* Basahin ang mga kuwento gamit ang text ipapakita at sagot sa mga katanungan.
 
Bahagi 3 - Knowledge of Dutch Society - Larawan-mga tanong

Ang bahaging ito ng pagsusulit ay sumusubok sa antas ng kaalaman ng kandidato sa lipunan ng mga Dutch. Ang mga kandidato ay pinapakitaan ng isang larawang aklat na naglalaman ng 100 larawan mula sa pelikulang "Coming to the Netherlands". May isang tanong tungkol sa bawat isang litrato. Ang unang bahagi ng pagsusulit ay binubuo ng dalawang halimbawang katanungan at 30 tanong mula sa larawang aklat.

Upang makapagsanay sa bahagi ng "Knowledge of Dutch Society" (larawan-mga tanong) na pasusulit gumawa kami ng 4 na sanayang pagsusulit na makikita mo dito: Sanayang Pagsusulit KNS

 

Nederlands leren - Inburgeringscursus


Sa kasalukuyan, kami ay nagbibigay ng kabuuang kurso sa mga sumusunod na wika:

  Mga Tanong - Sitemap - Mga Pahinang Paugnay


  Inburgeringscursus - Nederlands
Inburgeringscursus - Engels
Inburgeringscursus - Spaans
Inburgeringscursus - Turks

 

Inburgeringscursus - Frans
Inburgeringscursus - Tagalog
Inburgeringscursus - Russisch
Inburgeringscursus - Thais
  Inburgeringscursus - Chinees
Inburgeringscursus - Vietnamees
Inburgeringscursus - Portugees