Maligayang pagdating
  Masusubukan mo ang iyong Kaalaman tungkol sa Dutch Society sa pamamagitan ng pagsasanay na ito.
  Makikita mo ang isang larawan at isang nakasulat na katanungan. Maririnig mo rin ang tanong.
  I-click ang tamang sagot. I-click ang "Simulan ang pagsasanay" sa ibaba upang magpatuloy.
 
 
     
 

 Start Exercise

 
     


Pansinin! Ang pagsasanay na ito ay mga ingles na pangalawang pamagat at mga paunawa tungkol sa kawastuhan ng iyong mga sagot. Ang layunin nito ay para sa pagsasanay lamang! Ang mga extra na ito ay hindi magagamit sa tunay na pagsusuri sa embahada Netherlands. Sa pook ng kasapi sa website na ito ay makakahanap ka ng higit pang mga Pagsubok na pagsusulit na mayroon at walang mga pangalawang pamagat at palatandaan upang ihanda ang iyong sarili para sa eksaminasyon sa embahada ng Dutch. Kailangan mong malaman ang kasagutan ng isang kabuuan ng 100 mga larawang katanungan na pwede mo ring matagpuan sa pook ng kasapi sa website na ito.