Payment Instructions Paypal

Para sa kabayaran upang makagamit ng lahat ng aming aralin, gumagamit kami ng Paypal bilang paraan ng pagbayad online.

Ano ang PayPal?
Ang PayPal ay ang pandaigdigang nangunguna sa pagbayad online, na mayroong mahigit sa 105 milyong mga tala. Ang Paypal ay nagbibigay ng madali, mabilis at tiyak na bayad mula sa 55 bansa at 6 na pananalapi at nababagay sa sinumang mayroong credit card o email address. Ikaw ay makakapagbayad ng ligtas online gamit ang iyong credit card o iyong bank account.

Kung wala ka pang Paypal account, kailangan mo munang magparehistro sa Paypal. Pinakamainam kung magparehistro muna sa Paypal bago ka bumili. Matapos ang isang beses na pagpaparehistro sa Paypal, maari mo nang gamitin ang iyong Paypal account upang makabayad online sa pamamagitan ng internet.

Upang makapagrehistro ng Paypal account, i-click ito: www.paypal.com

Mayroon bang gastos kaugnay sa pag-aapply ng Paypal account?
Wala, walang gagastusin kaugnay sa pagpaparehistro o pagbabayad ng iyong PayPal account. Upang makapagbayad sa DutchTutor.com sapat na magkaroon ka ng pribadong PayPal account.

Ang PayPal ba ay ligtas?
Oo, ang PayPal ay gumagamit ng SSL technology sa pagpapadala ng iyong impormasyon sa pamamagitan ng Internet. Ang tumatanggap (sa pagkakataong ito ay ang DutchTutor.com) ay hindi maaring makita ang iyong impormayong pampananalapi tulad ng iyong credit card o mga detalye sa iyong bangko. Ang PayPal lamang at ang iyong credit card company ang maaring makakita ng iyong impormasyon sa pagbabayad.

Paano bumili gamit ang PayPal Account?

 • I-click ang "Bili Na" na pindutan sa ibabang bahagi ng pahinang ito at ikaw ay maililipat sa aming " Sign-up " na pahina.
 • Kumpletuhin ang "Sign-up" form at i-click ang "Submit".
 • Ngayon, maari ka nang pumasok gamit ang iyong login id at password.
 • Matapos makapasok sa iyong "member page" ikaw ngayon ay hinihikayat na magbayad.
 • I-click ang "PayPal" logo at ikaw ay kaagad na maililipat sa ligtas na payment page ng PayPal.
 • Ipasok ang iyong e-mail address at ang iyong PayPal password at ang iyong mga pinamili ay kaagad na ipapakita ng Paypal. 
 • Tapusin ang pagbayad at ikaw ay kaagad na ibabalik sa iyong "member page" kung saan makikita na ang iyong mga pinamili ay bayad na.
 • Magagamit mo na ngayon ang mga aralin sa pamamagitan ng pagpili ng lessonpage-link ng iyong napiling wika sa ibaba ng iyong "member page".
 • Sa iyong "member page" makikita mo din ang bilang ng oras na maari mong gamitin sa mga aralin.
 • Sa bawat log in, ang iyong oras na ginamit ay mababawasan mula sa kabuuang oras na maaring gamitin. Sa bawat muling pag-log in makikita mo kung gaano na lamang ang oras na nalalabi na maari pang gamitin.

 • ORDER COURSE THROUGH YOUR DUTCH PARTNER

  Kung wala kang credit card o paypal account maari mong isuyo sa iyong kasama sa Netherlands na mag-apply ng Login ID at password. Ang iyong Dutch na kasama ang mag-aayos ng bayad para sa iyo. Matapos iyon ang iyong Dutch na kasama ay maaaring ipaalam sa iyo ang Login ID at password upang magamit ang lahat ng aralin..


  Payment instructions iDEAL (Dutch Bank)

  Ano ang iDEAL
  Ang iDEAL ay isang Dutch na pamamaraan ng pagbayad.

  Magagamit mo lamang ang iDEAL kung mayroon kang internet banking account sa mga sumusunod na Dutch na bangko: ABN-AMRO, ING/Postbank, Rabobank, SNS Bank or Fortis Bank.

  Sa iDEAL maari kang mamili nang ligtas at walang kahirap-hirap online. Sa iDEAL maari kang magbayad sa sarili mong nakasanayang Internet banking account sa iyong bangko.

  Mga Kapakinabangan
  Ang iDEAL ay nagbibigay ng ilang mga benepisyo higit sa pa ibang pamamaraan ng pagbabayad:
  - Ang iDEAL ay kasing pamilyar, kasing ligtas at kasing dali ng Internet
  - Ang iDEAL ay suportado ng mga malalaking Dutch na bangko
  - Ang paggamit ng internet mula sa isa sa mga kalahok na bangko ay sapat na upang gamitin ang iDEAL
  - Masusubaybayan at masusuri ang mga ginawang kabayaran

  For iDEAL payments we use Stripe as the payment provider.

  Mga Kapakinabangan

 • I-click ang "Bili Na" na pindutan sa ibabang bahagi ng pahinang ito at ikaw ay maililipat sa aming "Sign-up" na pahina.
 • Kumpletuhin ang "Sign-up" form at i-click ang "Submit".
 • Ngayon, maari ka nang pumasok gamit ang iyong login id at password.
 • Matapos ang pinaka-unang pagpasok sa iyong "member page" ikaw ay hinihikayat na magbayad.
 • I-click ang "iDEAL" logo at pagkatapos piliin naman ang iyong bangko.
 • Ikaw ay kaagad na maililipat sa iyong ligtas na banking page para sa internet banking.
 • Hihilingin ng iyong bangko na ikaw ay mag-log in sa internet banking kung saan nakahanda na ang iyong bibilhin.
 • Ang halaga ng iyong pinamili ay dagling mababayaran at ikaw ay kaagad na ibabalik sa iyong sariling member page ng DutchTutor kung saan nakalagay ang kumpirmasyon ng iyong kabayaran at ang dami ng oras na iyong binili na maaring magamit sa mga aralin. 
 • Sa iyong "member page" makikita mo din ang bilang ng oras na maari mong gamitin sa mga aralin.
 • Maari mo na ngayong magamit ang mga aralin sa pamamagitan ng pag-click ng lessonpage ng iyong wika sa ibaba ng iyong “member page”.
 • Sa bawat log in, ang iyong oras na ginamit ay mababawasan mula sa kabuuang oras na maaring gamitin. Sa bawat muling pag-log in makikita mo kung gaano na lamang ang oras na nalalabi na maari pang gamitin.

 • ORDER COURSE THROUGH YOUR DUTCH PARTNER

  Kung wala kang credit card o paypal account maari mong isuyo sa iyong kasama sa Netherlands na mag-apply ng Login ID at password. Ang iyong Dutch na kasama ang mag-aayos ng bayad para sa iyo. Matapos iyon ang iyong Dutch na kasama ay maaaring ipaalam sa iyo ang Login ID at password upang magamit ang lahat ng aralin..


  Payment instructions credit and debit card

  What is Stripe?
  Stripe is an international payment platform that allows you to pay securely with your credit or debit card.

  Stripe is based in the United States and has a full license to carry out online payment services. The moment you make a payment through Stripe absolutely no financial data such as credit card number or bank account are sent. This makes Stripe extremely safe. For more information, visit www.stripe.com

  How to order with Credit or Debit Card through Stripe?

  - Click on the "Order now" button at the bottom of this page and you will be transferred to our "Sign-up" page.
  - Complete the "Sign-up" form and click on "Submit".
  - Now you can log in using your login id and password.
  - After logging in your "member page" you are invited to arrange your payment.
  - Click the "Credit Card" logo and you will automatically be linked to the secure payment page of Stripe where you can arrange your payment.
  - After your payment is accepted you will automatically return to your "member page" where you choose your language next to Dutch.
  - After choosing your language you now have access to all the lessons by clicking on the lesson page-link of your chosen language on your "member page".
  - In your "member page" you will then also see the number of hours of access to the lessons.
  - Each time you log in, your time spent will be deducted from the available hours. Each time you log in again you can see how many hours you still have at your disposal.


  ORDER COURSE THROUGH YOUR DUTCH PARTNER

  Kung wala kang credit card o paypal account maari mong isuyo sa iyong kasama sa Netherlands na mag-apply ng Login ID at password. Ang iyong Dutch na kasama ang mag-aayos ng bayad para sa iyo. Matapos iyon ang iyong Dutch na kasama ay maaaring ipaalam sa iyo ang Login ID at password upang magamit ang lahat ng aralin.