Học tiếng Hà Lan trực tuyến
Tên đăng nhập:   

Mật khẩu:

Nhớ mật khẩu Nhớ mật khẩu

Đăng nhập  || Quên mật khẩu

 
 
Bài 3 – Các màu sắc bằng tiếng Hà Lan
 
Mỗi màu, nút câu hỏi và nút trả lời là một liên kết có thể nhấn vào. Chỉ nhấn vào để nghe bản dịch bằng tiếng Hà Lan.
 
Nhắc lại tất cả các màu càng nhiều càng tốt và chỉ tiếp tục bài học tiếp theo nếu bạn có thể hiểu và nhớ tất cả chúng.
Các màu sắc đầu tiên của bạn bằng tiếng Hà Lan

Nhấn vào màu sắc và bạn sẽ nghe thấy màu sắc được nói bằng tiếng Hà Lan.

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
     
     

Tên các màu sắc của các mặt hàng dưới đây bằng tiếng Hà Lan

     
     

Nhấn vào nút màu xanh  bên dưới hình ảnh và bạn sẽ nghe thấy câu hỏi được nói bằng tiếng Hà Lan.

Sau đó nhấn vào nút màu đỏ  để nghe câu trả lời bằng tiếng Hà Lan và xem câu trả lời bằng tiếng của bạn.

     
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
 

 

1. Nhấn để nghe một lời.

2. Click vào
    hoặc    cho từ đúng.

 


  geel

  zwart

  rood

 

  geel

  groen

  blauw

 

  zwart

  wit

  oranje

 

  bruin

  groen

  geel

 


  rood

  wit

  oranje

  groen

  blauw

  zwart

  wit

  groen

  zwart

  geel

  oranje

  bruin


Bạn có thể nhớ tất cả các màu bằng tiếng Hà Lan không ?
Rất tốt,bài học thứ ba của bạn kết thúc. Đừng quên tiếp tục thực hành mỗi ngày !

Nhấn vào đây để đi đến
Yêu cầu như thế nào


"Kiến thức về xã hội Hà Lan (hình ảnh – các câu hỏi)
Rảnh rỗi - bài kiểm tra thực hành  Các bài kiểm tra thực hành KNS


Hiện nay khóa học của chúng tôi có sẵn các ngôn ngữ sau đây:

  Liên kết - Sơ đồ trang web - Câu hỏi


  Inburgeringscursus - Nederlands
Inburgeringscursus - Engels
Inburgeringscursus - Spaans
Inburgeringscursus - Turks

 

Inburgeringscursus - Frans
Inburgeringscursus - Tagalog
Inburgeringscursus - Russisch
Inburgeringscursus - Thais
  Inburgeringscursus - Chinees
Inburgeringscursus - Vietnamees
Inburgeringscursus - Portugees

© 2009 www.dutchtutor.com