Bài 3 – Các màu sắc bằng tiếng Hà Lan

Mỗi màu, nút câu hỏi và nút trả lời là một liên kết có thể nhấn vào. Chỉ nhấn vào để nghe bản dịch bằng tiếng Hà Lan.
 
Nhắc lại tất cả các màu càng nhiều càng tốt và chỉ tiếp tục bài học tiếp theo nếu bạn có thể hiểu và nhớ tất cả chúng.

Các màu sắc đầu tiên của bạn bằng tiếng Hà Lan

Nhấn vào màu sắc và bạn sẽ nghe thấy màu sắc được nói bằng tiếng Hà Lan.

 

Tên các màu sắc của các mặt hàng dưới đây bằng tiếng Hà Lan

Nhấn vào nút màu xanh bên dưới hình ảnh và bạn sẽ nghe thấy câu hỏi được nói bằng tiếng Hà Lan.
Sau đó nhấn vào nút màu đỏ để nghe câu trả lời bằng tiếng Hà Lan và xem câu trả lời bằng tiếng của bạn.

 

1. Nhấn để nghe một lời.

2. Click vào     hoặc  cho từ đúng.

  geel   geel
  wit   groen
  rood   blauw
  zwart   geel
  wit   groen
  rood   bruin
  zwart   groen
  rood   blauw
  oranje   oranje
  wit   blauw
  rood   wit
  zwart   bruin

 

Bạn có thể nhớ tất cả các màu bằng tiếng Hà Lan không ?
 
Rất tốt,bài học thứ ba của bạn kết thúc. Đừng quên tiếp tục thực hành mỗi ngày !  Bài 1      Bài 2 "Kiến thức về xã hội Hà Lan (hình ảnh – các câu hỏi)

Rảnh rỗi - bài kiểm tra thực hành  Các bài kiểm tra thực hành KNS