Học tiếng Hà Lan trực tuyến
Tên đăng nhập:   

Mật khẩu:

Nhớ mật khẩu Nhớ mật khẩu

Đăng nhập  || Quên mật khẩu

 

 
Bài 1 – Học đếm bằng và ABC tiếng Hà Lan
Mỗi số là một liên kết có thể nhấn vào. Chỉ nhấn vào một con số để nghe bản dịch bằng tiếng Hà Lan.
 

  0

1

  2

  3

  4

  5

  6

7

8 9 10 11 12
nul één twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien elf twaalf
 
Bạn chỉ cần nhớ bản dịch, nghe bản dịch càng nhiều lần càng tốt bằng cách nhấn vào các con số.
 
 
 
Một lần nữa bạn chỉ cần nhớ bản dịch, nghe bản dịch càng nhiều lần càng tốt bằng cách nhấn vào các con số.
 
Đếm bằng tiếng Hà Lan không phải lúc nào cũng giống ngôn ngữ của bạn.
Ngoại trừ các số ở trên bạn luôn luôn nói chữ số cuối cùng trước rồi đến chữ số đầu tiên.
Nếu bạn đã nhớ tất cả các số ở trên, bạn có thể đếm từ 1 đến 100, chỉ việc nhấn vào bất cứ số nào ở dưới để thử.
 
 

 
 
 
 
 

Rất tốt, bài học đầu tiên của bạn kết thúc. Đừng quên tiếp tục rèn luyện mỗi ngày !

Nhấn vào đây để đi đến  Bài 2

Bài 1  I  Bài 2  I  Bài 3

 


Hiện nay khóa học của chúng tôi có sẵn các ngôn ngữ sau đây:

  Liên kết - Sơ đồ trang web - Câu hỏi


  Inburgeringscursus - Nederlands
Inburgeringscursus - Engels
Inburgeringscursus - Spaans
Inburgeringscursus - Turks

 

Inburgeringscursus - Frans
Inburgeringscursus - Tagalog
Inburgeringscursus - Russisch
Inburgeringscursus - Thais
  Inburgeringscursus - Chinees
Inburgeringscursus - Vietnamees
Inburgeringscursus - Portugees

© 2009 www.dutchtutor.com