Inburgeringsexamen - Inburgering
Login Naam:   

Wachtwoord:

 

Aanmelden || Wachtwoord verloren

 
 
Inburgeringsexamen Buitenland - MVV Visum
Machtiging Voorlopig Verblijf
Inburgeringscursus
 
Inburgeringscursus  Inburgeringscursus  Inburgeringscursus  Inburgeringscursus  Inburgeringscursus Inburgeringscursus  Inburgeringscursus Inburgeringscursus Inburgeringscursus Inburgeringscursus Inburgeringscursus
MVV Visum Vereisten, het Inburgeringsexamen buitenland en Inburgering
 
Een MVV Visum is een inreis-visum benodigd voor immigranten welke zich willen vestigen in Nederland langer dan 3 maanden. Het meest voorkomende verblijfsdoel bij aanvragen van een MVV is "samenwonen met de Nederlandse partner in Nederland" (gezinshereniging of gezinsvorming). Indien uw buitenlandse partner zich dus bij u in Nederland wilt vestigen dient uw partner hiervoor een MVV visum aan te vragen.

Voordat een MVV visum aangevraagd kan worden dient uw buitenlandse partner eerst het "Basis Examen Inburgering (Inburgeringsexamen buitenland)" te doen welke afgenomen wordt ter Nederlandse Ambassade in het land waarin uw partner woonachtig is. Bij het inburgeringsexamen buitenland wordt de basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving getoetst. Het inburgeringsexamen buitenland wordt mondeling in het Nederlands ter Nederlandse Ambassade afgenomen door middel van een telefonische verbinding met een geautomatiseerd systeem in Nederland.

Het inburgeringsexamen buitenland bestaat uit de volgende 3 onderdelen:
 
1) Leesvaardigheid
 
Het inburgeringsexamen-onderdeel Leesvaardigheid toetst of de gexamineerde een basisniveau Nederlands lezen beheerst.
Onze inburgeringscursus omvat het gehele taal onderdeel van het inburgeringsexamen buitenland.
 
 
Het examenonderdeel Leesvaardigheid bestaat uit 2 delen:

1. Woorden horen en lezen.

- Je hoort een woord en moet dan kiezen uit 4 aangegeven antwoordmogelijkheden.

- Je leest een woord en moet kiezen uit 4 gesproken antwoorden.
 

2. Teksten lezen.

- Je leest een tekst en krijgt 2 meerkeuzevragen. Je kiest met de muis het juiste antwoord.

 

Online Inburgeringscursus

Inburgeringstoets - Inburgeringscursus

     Inburgeringscursus bestellen

 

2) Spreekvaardigheid

Het examenonderdeel Spreekvaardigheid bestaat uit 2 delen:

1. Vragen beantwoorden.

- Je ziet op de computer een video van een persoon die een vraag stelt. Je geeft dan antwoord op de vraag dmv een koptelefoon met microfoon.

2. Zinnen afmaken.

- Je hoort en leest een zin en ziet daarbij een foto. De zin is niet geheel af en je dient het ontbrekende gedeelte van de zin in te spreken via de headset.

3) Kennis van de Nederlandse Samenleving

Aan de hand van foto's en tekst worden vragen gesteld over de Nederlandse samenleving. De vragen gaan onder andere over de geschiedenis en staatsinrichting van Nederland. In totaal zijn er 100 mogelijke vragen. Van deze 100 mogelijke vragen worden er in het examen 30 gesteld.

Onze inburgeringscursus bevat alle 100 fotovragen "Kennis van de Nederlandse Samenleving". 
Een gratis voorproefje kunt u vinden op: Inburgeringscursus - Oefentoetsen KNS
 
 Nederlands leren - Inburgeringscursus online

 

Nederlands leren - Inburgeringscursus

Nederlands leren - Inburgeringscursus

Nederlands Leren - Inburgeringscursus


De inburgeringscursus is beschikbaar in de volgende talen:              Nieuws - Sitemap - Privacy Policy - Referenties - Boek

  Inburgeringscursus - Nederlands
Inburgeringscursus - Engels
Inburgeringscursus - Spaans
Inburgeringscursus - Turks

 

Inburgeringscursus - Frans
Inburgeringscursus - Tagalog
Inburgeringscursus - Russisch
Inburgeringscursus - Thais
  Inburgeringscursus - Chinees
Inburgeringscursus - Vietnamees
Inburgeringscursus - Portugees