บทเรียนที่ 1
 การเรียนนับเลขในภาษาดัตช์  / ABC

กดคลิกที่ตัวเลขไปที่ลิงค์. เพียงคลิกที่ตัวเลขจะได้ยิน เสียงในภาษาดัตช์.

0(=nul)

1(=een)

2(=twee)

3(=drie)

4(=vier)

5(=vijf)

6(=zes)

7(=zeven)

8(=acht)

9(=negen)

10(=tien)

11(=elf)

12(=twaalf)

 

คุณเพียงแค่จำการแปลและฟังเสียง ซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำซ้ำ หลายๆครั้ง โดยการคลิกกดที่ตัวเลข.

10 (=tien)

20 (=twintig)

30 (=dertig)

40 (=veertig)

50 (=vijftig)

60 (=zestig)

70 (=zeventig)

80 (=tachtig)

90 (=negentig)

100 (=honderd)

อีกครั้งที่คุณจำเป็นต้องจดจำการแปลและ การฟัง บ่อยๆ โดยการกดคลิกที่ตัวเลข.
การนับเลขในภาษาดัตช์ จะไม่เหมือนกับการนับเลขในภาษาของคุณเอง.
จากตัวเลขที่กล่าวข้างต้นคุณสามารถนับจากตัวเลข ตัวแรกสุดแล้วเริ่มนับใหม่  ยกเว้น..ตัวเลขด้านล่างที่ต้องนับจากข้างหลังไปข้างหน้า
หากคุณ สามารถจำตัวเลขด้านบนได้ทั้งหมดแล้ว คุณสามารถนับ 1-100 ได้ แค่กดคลิกที่ตัวเลขใดๆด้านล่าง
เพื่อลองทำอีกครั้ง.

1  2  3  4  5

6  7  8  9  10

11  12  13  14  15

16  17  18  19  20

21  22  23  24  25

26  27  28  29  30

31  32  33  34  35

36  37  38  39  40

41  42  43  44  45

46  47  48  49  50

51  52  53  54  55

56  57  58  59  60

61  62  63  64  65

66  67  68  69  70

71  72  73  74  75

76  77  78  79  80

81  82  83  84  85

86  87  88  89  90

91  92  93  94  95

96  97  98  99  100

 

Aa  Bb  Cc  Dd

Ee  Ff  Gg  Hh

Ii  Jj  Kk  Ll

Mm Nn  Oo  Pp

Qq  Rr  Ss  Tt

Uu  Vv  Ww  Xx

Yy  Zz

 

 

เยี่ยมมาก!.. บทเรียนบทแรกของคุณสิ้นสุดแล้ว  อย่าลืมที่จะทำซ้ำๆ ในทุกวัน!บทเรียนที่ 2Learn Dutch