Login Manager: Member Login
Login ID:   

Password:

Tandaan ang Password Tanggalin ang tinandaang Login ID at Password

Signup  || Nakalimutan ang Password

 
 
Aralin 3 – Ang mga Kulay sa Dutch
 
Ang bawat kulay, tanong at sagot na pindutan ay may link na maaring puntahan. Piliin lamang upang mapakinggan
 ang pagsasaling-wika sa Dutch.
 
Ulitin ang mga kulay hanggat kailangan at ipagpatuloy lamang ang susunod na aralin kung nauunawaan at natatandaan
mo na ang lahat ng mga ito.
 
Ang mga una mong kulay sa Dutch
I-click ang kulay at maririnig mo ito na binibigkas sa Dutch.

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
     
     

Pangalanan ang kulay ng mga bagay sa ibaba sa Dutch

     
     

I-click ang asul na pindutan  sa ibaba ng bawat larawan at madidinig mo ang katanungan na binibigkas sa Dutch.

Matapos ito i-click ang pulang pindutan upang mapakinggan ang sagot sa Dutch at makita ang sagot sa iyong sariling wika .

     
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
         
         
     
     
     
     
     
 

 

1. I-click ang upang makarinig ng salita.

2. Mag-click sa     o    para sa mga tamang salita.

 


  geel

  zwart

  rood

 

  geel

  groen

  blauw

 

  zwart

  wit

  oranje

 

  bruin

  groen

  geel

 


  rood

  wit

  oranje

  groen

  blauw

  zwart

  wit

  groen

  zwart

  geel

  oranje

  bruin


 
Nagawa mo na bang tandaan ang lahat ng kulay sa Dutch ?
 
Magaling, ang iyong ika-3 aralin ay natapos na. Huwag kalimutang magsanay araw-araw !
 
I-click ito upang makapunta sa: PAANO BUMILI
 
"Knowledge of Dutch Society" (larawan-mga tanong)
Sanayang pagsusulit na makikita mo dito  Sanayang Pagsusulit KNS

 

Sa kasalukuyan, kami ay nagbibigay ng kabuuang kurso sa mga sumusunod na wika:

  Mga Tanong - Sitemap - Mga Pahinang Paugnay


  Inburgeringscursus - Nederlands
Inburgeringscursus - Engels
Inburgeringscursus - Spaans
Inburgeringscursus - Turks

 

Inburgeringscursus - Frans
Inburgeringscursus - Tagalog
Inburgeringscursus - Russisch
Inburgeringscursus - Thais
  Inburgeringscursus - Chinees
Inburgeringscursus - Vietnamees
Inburgeringscursus - Portugees

2009 www.dutchtutor.com