Aralin 1 - Matutunan ang Pagbilang at ABC sa Dutch

Bawat bilang o numero ay may link na maaring puntahan. I-click lamang ang numero upang mapakinggan ang pagsasaling-wika sa Dutch.

0(=nul)

1(=een)

2(=twee)

3(=drie)

4(=vier)

5(=vijf)

6(=zes)

7(=zeven)

8(=acht)

9(=negen)

10(=tien)

11(=elf)

12(=twaalf)

 

Kailangan mo lamang kabisaduhin ang pagsasaling-wika, pakinggan ito ng madaming beses hanggat kailangan sa pamamagitan  ng pag-click sa mga numero.

10 (=tien)

20 (=twintig)

30 (=dertig)

40 (=veertig)

50 (=vijftig)

60 (=zestig)

70 (=zeventig)

80 (=tachtig)

90 (=negentig)

100 (=honderd)

Muli kailangan mo lamang isaulo ang pagsasaling-wika, pakinggan ito ng madaming beses hanggat kailangan sa pamamagitan ng pag-click sa mga numero.
 
Ang pagbilang sa wikang Dutch ay hindi palaging katulad ng pagbilang sa iyong wika. Maliban sa mga bilang sa itaas, palagi mo munang uunahin bigkasin ang pinakahuling numero bago ang pinakauna. Kung naisaulo mo na ang lahat ng numero sa itaas, makakabilang ka na mula 1-100, i-click lamang ang kahit anong numero sa ibaba upang masubukan.

1  2  3  4  5

6  7  8  9  10

11  12  13  14  15

16  17  18  19  20

21  22  23  24  25

26  27  28  29  30

31  32  33  34  35

36  37  38  39  40

41  42  43  44  45

46  47  48  49  50

51  52  53  54  55

56  57  58  59  60

61  62  63  64  65

66  67  68  69  70

71  72  73  74  75

76  77  78  79  80

81  82  83  84  85

86  87  88  89  90

91  92  93  94  95

96  97  98  99  100

 

Aa  Bb  Cc  Dd

Ee  Ff  Gg  Hh

Ii  Jj  Kk  Ll

Mm Nn  Oo  Pp

Qq  Rr  Ss  Tt

Uu  Vv  Ww  Xx

Yy  Zz

 

 

Magaling, ang iyong unang aralin ay natapos na. Huwag kalimutang magsanay araw-araw !ARALIN 2Learn Dutch