Login Manager: Member Login
Login ID:   

Password:

Tandaan ang Password Tanggalin ang tinandaang Login ID at Password

Signup  || Nakalimutan ang Password

 

 
Aralin 1 - Matutunan ang Pagbilang at ABC sa Dutch
Bawat bilang o numero ay may link na maaring puntahan. I-click lamang ang numero upang mapakinggan
ang pagsasaling-wika sa Dutch.
 

  0

1

  2

  3

  4

  5

  6

7

8 9 10 11 12
nul één twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien elf twaalf
 
Kailangan mo lamang kabisaduhin ang pagsasaling-wika, pakinggan ito ng madaming beses hanggat kailangan sa pamamagitan ng
pag-click sa mga numero.
 
 
 
Muli kailangan mo lamang isaulo ang pagsasaling-wika, pakinggan ito ng madaming beses hanggat kailangan sa pamamagitan ng
pag-click sa mga numero.

Ang pagbilang sa wikang Dutch ay hindi palaging katulad ng pagbilang sa iyong wika.
Maliban sa mga bilang sa itaas, palagi mo munang uunahin bigkasin ang pinakahuling numero bago ang pinakauna.
Kung naisaulo mo na ang lahat ng numero sa itaas, makakabilang ka na mula 1-100, i-click lamang ang kahit anong numero
sa ibaba upang masubukan.
 
 
 

 
 
 
 

Magaling, ang iyong unang aralin ay natapos na. Huwag kalimutang magsanay araw-araw !

I-click ito upang makapunta sa  ARALIN 2

ARALIN 1  I  ARALIN 2  I  ARALIN 3

 

Sa kasalukuyan, kami ay nagbibigay ng kabuuang kurso sa mga sumusunod na wika:

  Mga Tanong - Sitemap - Mga Pahinang Paugnay


  Inburgeringscursus - Nederlands
Inburgeringscursus - Engels
Inburgeringscursus - Spaans
Inburgeringscursus - Turks

 

Inburgeringscursus - Frans
Inburgeringscursus - Tagalog
Inburgeringscursus - Russisch
Inburgeringscursus - Thais
  Inburgeringscursus - Chinees
Inburgeringscursus - Vietnamees
Inburgeringscursus - Portugees

© 2009 www.dutchtutor.com