Học tiếng Hà Lan trực tuyến
Tên đăng nhập:   

Mật khẩu:

Nhớ mật khẩu Hủy bỏ mật khẩu và tên đăng nhập đã lưu

Đăng nhập  ||  Quên mật khẩu

 
Câu hỏi
 
   
 
 
Trình duyệt
 
Trình duyệt nào tôi cần trong www.dutchtutor.com
Làm thế nào tôi có thể kích hoạt Javascript trong trình duyệt của tôi
Đôi khi tôi nhấn vào một nút nó làm việc hơi chậm
 
 
Thanh toán và yêu cầu
 
Tôi có thể thanh toán với iDEAL như thế nào
Tại sao “Mollie BV” đề cập đến thanh toán iDEAL
Tôi có thể thanh toán với PayPal như thế nào
Tôi có thể yêu cầu 20 giờ bổ sung như thế nào
 
 
 
1. Trình duyệt nào tôi cần trong www.dutchtutor.com
 
DutchTutor.com hoạt động tốt nhất trong các trình duyệt sau đây: Internet Explorer 7 hoặc cao hơn, Mozilla Firefox 3 hoặc cao hơn và Google Chrome. Nếu bạn có kiểu trình duyệt cũ chúng tôi khuyên bạn hãy tải về trình duyệt Firefox 3 từ Mozilla hoặc GoogleChrome miễn phí.
 
Nhấn vào đây để tải về Firefox miễn phí:   
 
Nhấn vào đây để tải về Google Chrome miễn phí: 
 

Top

2. Làm thế nào tôi có thể kích hoạt Javascript trong trình duyệt của tôi
 
Bạn cần phải kích hoạt Javascript trong trình duyệt của bạn để có thể truy cập tất cả các bài học của chúng tôi.
Để kích hoạt Javascript trong trình duyệt của bạn hãy làm như sau:
 
Internet Explorer 7

1. Nhấn vào menu Tools
2. Chọn Internet Options
3. Nhấn vào mục Security
4. Nhấn vào nút Custom Level
5. Di chuyển xuống cho đến khi bạn nhìn thấy phần “Scripting”. Chọn nút âm thanh “Enable” cho “Active Scripting”
6. Nhấn vào nút OK
7. Nhấn vào nút Yes ở cửa sổ xác nhận.

Firefox 3

1. Nhấn menu Tools
2. Chọn Options
3. Nhấn mục Contents
4. Chọn hộp kiểm tra “Enable JavaScript”
5. Nhấn vào nút OK.

Top

3. Đôi khi tôi nhấn vào một nút nó làm việc hơi chậm ?
 
Hãy nhắc lại trang bằng cách nhấn vào nút nhắc lại trên trình duyệt của bạn.
 

Bạn chỉ có thể sử dụng iDEAL nếu bạn có tài khoản ngân hàng trên mạng với các ngân hàng Hà Lan sau đây: ABN-ẢMO, ING/Postbank, Rabobank, SNS Bank hoặc Fortis Bank.

 • Nhấn vào nút “Yêu cầu ngay bây giờ” ở cuối trang này và bạn sẽ được chuyển vào trang “Đăng nhập” của chúng tôi.
 • Hoàn thành thủ tục “Đăng nhập” và nhấn vào “Submit”.
 • Bây giờ bạn có thể truy cập dùng tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.
 • Sau đó đăng nhập vào “trang thành viên” (member page), bạn sẽ được mời thanh toán.
 • Nhấn vào biểu tượng “iDEAL” và lựa chọn ngân hàng của bạn.
 • Bạn sẽ tự động được liên kết với trang ngân hàng an toàn dành cho ngân hàng mạng. 
 • Bạn sẽ được hỏi bởi ngân hàng của bạn để đăng nhập ngân hàng mạng nơi yêu cầu thanh toán đã được sẵn sàng.
 • Tổng số thanh toán của bạn sẽ được ghi ngay lập tức và bạn sẽ tự động được kết nối với trang thành viên DutchTutor nơi có xác nhận số tiền thanh toán và số giờ bạn mua để truy cập tất cả các bài học.
 • Trong "trang thành viên" (member page), bạn cũng sẽ biết số giờ truy cập các bài học.
 • Mỗi lần bạn truy cập, thời gian của bạn sẽ được trừ vào số giờ sẵn có. Mỗi lần bạn truy cập lại bạn có thể biết bạn vẫn còn có bao nhiêu giờ cho bạn sử dụng.
 

Top

5. Tại sao “Mollie BV” đề cập đến thanh toán iDEAL
 
Các thanh toán iDEAL của chúng tôi được xử lý bởi Mollie BV. Các dịch vụ thanh toán trực tuyến Mollie BV (thanh toán trực tuyến) bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin hơn về Mollie trên: www.mollie.nl
 
6. Tôi có thể thanh toán với PayPal như thế nào
 
Nếu bạn không có tài khoản PayPal, trước tiên bạn phải đăng ký với PayPal. Tốt nhất là đăng ký với PayPal đầu tiên trước khi bạn thực hiện một yêu cầu. Sau khi đăng ký một lần với PayPal, bạn có thể sử dụng tài khoản PayPal bất cứ lúc nào để thanh toán các yêu cầu trên mạng qua internet. Để đăng ký tài khoản PayPal nhấn vào đây: www.paypal.com
 
 
 • Nhấn vào nút “Yêu cầu ngay bây giờ” ở cuối trang này và bạn sẽ được chuyển vào trang “Đăng nhập” của chúng tôi.
 • Hoàn thành thủ tục “Đăng nhập” và nhấn vào “Submit”.
 • Bây giờ bạn có thể truy cập dùng tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.
 • Sau đó đăng nhập vào “trang thành viên” (member page), bạn sẽ được mời thanh toán.
 • Nhấn vào biểu tượng “PayPal” và bạn sẽ tự động được liên kết với trang thanh toán an toàn.
 • Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu PayPal của bạn sau đó yêu cầu của bạn sẽ tự động được hiển thị bởi PayPal. 
 • Thực hiện thanh toán và bạn sẽ tự động được chuyển tiếp về "trang thành viên" (member page) cho thấy thanh toán của bạn đã được xử lý .
 • Bây giờ bạn truy cập tất cả các bài học bằng cách nhấn vào trang kết nối bài học tiếng đã chọn ở dưới trong trang thành viên (member page) của bạn.
 • Trong "trang thành viên" (member page), bạn cũng sẽ biết số giờ truy cập các bài học.
 • Mỗi lần bạn truy cập, thời gian của bạn sẽ được trừ vào số giờ sẵn có. Mỗi lần bạn truy cập lại bạn có thể biết bạn vẫn còn có bao nhiêu giờ cho bạn sử dụng.
 
 

Top

7. Tôi có thể yêu cầu 20 giờ bổ sung như thế nào
 
Bạn luôn có thể yêu cầu 20 giờ bổ sung bằng cách nhấn vào “Payment” trong trang thành viên của bạn sau khi đăng nhập. Nhấn vào biểu tượng Paypal hoặc biểu tượng iDEAL trên trang “Payment” đế xử lý thanh toán của bạn. Thanh toán của bạn sẽ thể hiện “DutchTutor – 20 giờ bổ sung” và tổng số 15 euro cho chi phí 20 giờ bổ sung.