Học tiếng Hà Lan trực tuyến
Tên đăng nhập:   

Mật khẩu:

Nhớ mật khẩu Hủy bỏ mật khẩu và tên đăng nhập đã lưu

Đăng nhập  ||  Quên mật khẩu

 

Về chúng tôi

 
Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến  Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến Học tiếng Hà Lan trực tuyến
DutchTutor.com là công ty liên doanh giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm văn hóa Hà Lan và công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ TDC.

Dutch Culture Center. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm văn hóa Hà Lan là một trường học của Hà Lan chuẩn bị các sinh viên cho Kỳ thi hòa nhập công dân,MVV, tại Đại sứ quán Hà Lan.

TDC Services. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ TDC là một văn phòng dịch vụ hoạt động kinh doanh hơn 10 năm.

 

Vì DutchTutor.com luôn luôn muốn nâng cao, chúng tôi luôn để ngỏ những đề nghị hoặc các ý kiến. Xin đừng do dự liên hệ với chúng tôi nếu bạn có ý kiến và đề nghị cải tiến website của chúng tôi hoặc các tài liệu học tập cung cấp của chúng tôi.

 

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email.

Địa chỉ email của chúng tôi là:


Hiện nay khóa học của chúng tôi có sẵn các ngôn ngữ sau đây:

  Liên kết - Sơ đồ trang web - Câu hỏi


  Inburgeringscursus - Tiếng Hà Lan
Inburgeringscursus -
Tiếng Anh
Inburgeringscursus -
Tiếng nói Thổ nhi ky
Inburgeringscursus -
Tiếng Tây Ban Nha

 

Inburgeringscursus - Tiếng Pháp
Inburgeringscursus -
Tiếng Philippin
Inburgeringscursus -
Thái ngôn ngữ
Inburgeringscursus -
Tiếng Nga
  Inburgeringscursus - Trung Quốc
Inburgeringscursus -
Tiếng Việt
Inburgeringscursus -
Tiếng Bồ Đào Nha