การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - เพื่อผ่านการสอบบูรณาการพลเมือง - เพื่อการขอวีซ่า MVV - ความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์

การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ MVV

เรียนรู้ภาษาดัตช์ MVV ONLINE
ชื่อผู้ใช้:   

รหัสผ่าน:

 

สมัครสมาชิก  ||  ลืมรหัสผ่าน

 

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ในเขตกรุงเทพมหานคร

 
การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์  การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์ การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์
สถานทูต เนเธอร์แลนด์   (Dutch Embassy in Thailand)
 
เลขที่ 15 ซอยต้นสน
ถ.เพลินจิต
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร10330
โทร 0-2309-5200
แฟกซ์ 0-2309-5205
การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ MVV
 
 

เรียนรู้ภาษาดัตช์ mvv

 

การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์เพื่อผ่านการสอบบูรณาการพลเมือง (การสอบเพื่อการอาศัยอยู่ในสังคม) ที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ในกรุงเทพฯ เพื่อการขอวีซ่า MVV.

 
เรียนรู้ภาษาดัตช์กับ DutchTutor.com
 
หลักสูตรภาษาดัตช์ออนไลน์ทั้งหมดประกอบด้วย

- ภาษาดัตช์ 30 บทเรียน
- แบบทดสอบภาษาดัตช์ 10 ชุด
- รูปภาพและคำถามพร้อมเสียงทั้งหมด 100 ข้อ ในเรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์"

ท่านสามารถสั่งซื้อการเข้าใช้งาน 120 ชั่วโมง ในราคา € 89.95.

Learn Dutch

การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ MVV

การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ - การเรียนภาษาดัตช์ออนไลน์ MVV

Learn Dutch - civic integration examination

หลักสูตรปัจจุบันมีให้บริการในภาษาต่อไปนี้:   

Sitemap - Privacy Policy  - สถานทูต เนเธอร์แลนด์     


  Inburgeringscursus - ภาษาดัตช์
Inburgeringscursus - ภาษาอังกฤษ
Inburgeringscursus - ภาษาสเปน
Inburgeringscursus -
ภาษาตุรกี

 

Inburgeringscursus - ภาษาฝรั่งเศส
Inburgeringscursus - ภาษาตากาล็อก
Inburgeringscursus - ภาษารัสเซีย
Inburgeringscursus -
ภาษาไทย
  Inburgeringscursus - ภาษาจีน
Inburgeringscursus - ภาษาเวียดนาม
Inburgeringscursus -
ภาษาโปรตุเกส