INBURGERINGSCURSUS - INBURGEREN ONLINE - INBURGERING EXAMEN - INBURGERINGSTOETS - INBURGERINGSEXAMEN BUITENLAND - MVV EXAMEN

inburgeringscursus

Inburgeringsexamen - Inburgering
Login Naam:   

Wachtwoord:

 

Aanmelden || Wachtwoord verloren

Inburgeringscursus - Nieuws


Inburgeraars kunnen zelf cursussen samenstellen
Redactie - 28 maart 2010

VLAARDINGEN - Per 1 april 2010 biedt de gemeente Vlaardingen mensen de mogelijkheid zelf hun inburgering te regelen. Dat kan met het Persoonlijk Inburgeringsbudget (PIB). Wie met het PIB inburgert, kan zijn eigen cursussen samenstellen. De inburgeraar bepaalt zelf waar hij of zij de inburgeringscursus volgt en uit weke onderdelen de cursus bestaat. Hierdoor ontstaat een inburgeringstraject dat aansluit op de wensen, ambities en behoeften van de inburgeraar.

Plan

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars kunnen het Persoonlijk Inburgeringsbudget aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeente Vlaardingen. De regie van de cursus ligt bij de inburgeraar. Hij beschrijft in een plan hoe de inburgeringscursus eruit zal zien en bespreekt het met zijn coach PIB. Zodra het plan is goedgekeurd, krijgt de inburgeraar de beschikking over het budget en worden afspraken gemaakt met de aanbieder(s) van de cursussen. Aan het eind van het inburgeringstraject doet de inburgeraar (Staats)examen. Uiteindelijk betaalt de gemeente de cursus met het beschikbaar gestelde budget.

Pilot

In de gemeente Vlaardingen is het PIB opgezet als pilot. De organisaties die inburgeringstrajecten aanbieden, zijn inmiddels over het werken met het PIB geļnformeerd.

bron: http://www.echo.nl/ro-vl/buurt/redactie/1003188/inburgeraars.kunnen.zelf.cursussen.samenstellen/


 
 

Nederlands leren - Inburgeringscursus online


De inburgeringscursus is momenteel beschikbaar in de volgende talen:

  Nieuws - Sitemap - Privacy Policy


  Inburgeringscursus - Nederlands
Inburgeringscursus - Engels
Inburgeringscursus - Spaans
Inburgeringscursus - Turks

 

Inburgeringscursus - Frans
Inburgeringscursus - Tagalog
Inburgeringscursus - Russisch
Inburgeringscursus - Thais
  Inburgeringscursus - Chinees
Inburgeringscursus - Vietnamees
Inburgeringscursus - Portugees