INBURGERINGSCURSUS - INBURGEREN ONLINE - INBURGERING EXAMEN - INBURGERINGSTOETS - INBURGERINGSEXAMEN BUITENLAND - MVV EXAMEN

inburgeringscursus

Inburgeringsexamen - Inburgering
Login Naam:   

Wachtwoord:

 

Aanmelden || Wachtwoord verloren

Inburgeringscursus - Nieuws


Update uitspraak Hof van Justitie inzake 120% bij gezinsvorming

Nieuwsbericht | 29-04-2010 | IND

In het nieuwsbericht van 23 maart 2010 is aangegeven dat de IND niet beslist op aanvragen in het kader van gezinsvorming zolang niet wordt voldaan aan de norm van 120% van het wettelijk minimumloon.

Als gevolg van het arrest van het Hof van Justitie zullen het Vreemdelingenbesluit (Vb) en de Vreemdelingencirculaire (Vc) worden aangepast. Dit neemt enige tijd in beslag. Om de beslissingen op aanvragen in de bedoelde gevallen niet nog meer te vertragen, wordt vanaf heden weer op deze zaken beslist.

Totdat het Vb en de Vc zijn aangepast gelden voor aanvragen om verblijf bij (huwelijks)partner de volgende voorwaarden, waarbij niet langer van belang is of sprake is van gezinshereniging of gezinsvorming.

Middelenvereiste
Als voldoende middelen van bestaan wordt aangemerkt een netto inkomen dat gelijk is aan de bijstandsnorm voor echtparen en gezinnen als bedoeld in artikel 21 van de Wet werk en bijstand. Op dit moment bedraagt deze norm 1.299,04 inclusief vakantiegeld en 1.234,09 exclusief vakantiegeld.

Leeftijdsvereiste
De leeftijdseis van 21 jaar wordt voor gezinsvormers tijdelijk verlaagd naar 18 jaar. Deze leeftijd gold al voor gezinsherenigers. Beide partners moeten dus 18 jaar of ouder zijn.

Deze voorwaarden gelden voor aanvragen die nu openstaan en aanvragen die worden ingediend voor de inwerkingtreding van de te wijzigen regelgeving.

bron: http://www.ind.nl/nl/inbedrijf/actueel/Update_uitspraak_Hof_van_Justitie_inzake_120_bij_gezinsvorming.asp


 
 

Nederlands leren - Inburgeringscursus online


De inburgeringscursus is momenteel beschikbaar in de volgende talen:

  Nieuws - Sitemap - Privacy Policy


  Inburgeringscursus - Nederlands
Inburgeringscursus - Engels
Inburgeringscursus - Spaans
Inburgeringscursus - Turks

 

Inburgeringscursus - Frans
Inburgeringscursus - Tagalog
Inburgeringscursus - Russisch
Inburgeringscursus - Thais
  Inburgeringscursus - Chinees
Inburgeringscursus - Vietnamees
Inburgeringscursus - Portugees