เรียนรู้ าษาดัตช์ MVV - เพื่อผ่านการสอบบูรณาการพลเมือง - เพื่อการขอวีซ่า MVV - ความรู้เกี่ยวกับสังคมดัตช์ - การสอบบูรณาการพลเมือง - ประเทศเนเธอร์แลนด์

APRENDA A HABLAR HOLANDES - EXAMEN DE INTEGRACION CIVICA DE LOS PAISES BAJOS

在线学习荷兰语
用户名:   

密码:

记住密码 删除已保存的用户名和密码

注册  ||  忘记密码

 
 

Mijn naam is Dick, Ik ben zojuist gepensioneerd neurochirurg. Ik ben tweetalig opgevoed in diverse buitenlanden (Nederlands/Engels) en heb zes jaar in Duitsland gewoond en gewerkt. Ik spreek Engels en Duits accentvrij en vloeiend. Ik heb aan het ITV in Utrecht de opleiding tolk/vertaler Russisch afgerond. Ik spreek verder nog redelijk Frans, Chinees (Mandarijn) en een heel klein beetje Thai. Hoewel ik geen "echte" taalleraar ben heb ik wel veel ervaring in lesgeven en ook in het onderwezen worden in vreemde talen.
 

Ik help u via Skype om u voor te bereiden op het inburgerings-examen met gebruik van dutchtutor.com. Ga naar de Inburgeringscursus www.dutchtutor.com  en bestel de cursus online.

Wat rekent u voor de Nederlandse les?:  15 EUR/Hrs.   (Paypal - Bank)

Dick

Only for members of DutchTutor.com

 
Teaching experience

 
Teaching approach
 
 
Vergoeding prive lessen via Skype  
Het volgen van prive-lessen via Skype is buiten het standaard cursusbedrag van Dutchtutor om, Nadat u de online cursus heeft besteld en betaald kunt u via het afgeschermde members gedeelte contact opnemen met Dick om een lesplan af te spreken en zijn vergoeding voor de lesuren rechtstreeks met hem afhandelen.

 

 


De cursus is momenteel beschikbaar in de volgende talen:                             

  Inburgeringscursus - Holandes
Inburgeringscursus - Ingles
Inburgeringscursus - Español
Inburgeringscursus - Turko

 

Inburgeringscursus - Francés
Inburgeringscursus - Filipino
Inburgeringscursus - Tailandés
Inburgeringscursus - Ruso
  Inburgeringscursus - Chino
Inburgeringscursus - Vietnamita
Inburgeringscursus - Portugués